Küresel anlamda sosyal sorumluluk anlayışı 1980’li yıllardan sonra gelişim göstermeye başlamıştır. Türkiye’de ise bu kavramın gelişimi ve farkındalığı 2000’li yıllarda artış göstermiştir. Özellikle kurum ve kuruluşların marka imajını güçlendirmek amacıyla sık sık başvurduğu projelerin başında gelmektedir. Kurumsal anlamda sosyal sorumluluk kavramı, şirketlerin kendi kâr marjını maksimize etmenin yanı sıra içinde bulunduğu topluma değer katma önceliğiyle sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı kalarak, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerinden eğitime, eğitimden kültür ve sanatsal faaliyetlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Her geçen gün gelişmekte ve etkisi artmakta olan dijital platformlar sayesinde kurum ve insan arasındaki mesafelerin aradan kalktığını göz önünde bulundurursak kurumsal sosyal sorumluluk kavramının günümüzde her zamankinden daha kritik bir konumda olduğunu belirtmek yerinde olur. Tüketicilerin artık yalnızca ürün kalitesi ve hizmetin fiyatına bakarak satın alım yapmadıklarını, ikna süreçlerinde şirketin veya markanın topluma ve çalışanına sağladığı pozitif katkıları da göz önünde bulundurduğu açıkça ortadadır. Marka imajını olumlu yönde desteklemesinin yanında, çalışan motivasyonunun artış göstermesi, müşteri bağlılığının kuvvetlenmesi ve finansal performansın artması gibi birçok etki söz konusudur.

Kurumsal sosyal sorumluluk adı altında hayata geçirilen projelerin sağladığı kazanımlar sadece ekonomik göstergelere yansıyan kadar değildir. Yapılan faaliyetler sonucunda toplum nezdinde saygınlık kazanmak, kurum imajına değer katmak ve yeni pazarlara girmek gibi birçok noktada etkin olması sebebiyle oldukça önemlidir. Bu nedenle kiralama şirketinizin itibarını arttırmak için, yapabileceklerinize uygun bir sosyal sorumluluk projesi planı belirleyin ve işe başlayın. İçinde yer aldığınız toplumun ve gündemin ihtiyaçlarına yönelik olarak projenizi detaylandırın. Projenizin bütçesi ne kadar olmalıdır, zamanınızı nasıl planlamanız daha uygun olur, bu iş için şirket içinden birini görevlendirmek gerekir mi gibi benzer soruları cevaplandırın ve gereken kaynakları bu iş için tahsis edin.

Yangınlar, sel felaketleri, iklim krizi, giderek artan yoksulluk, açlık, susuzluk, savaşlar, gelir eşitsizlikleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği… Günümüzdeki küresel sorunlardan hangisine odaklanmak isteyeceğinizi belirlerken seçenekler arasında ne yazık ki kaybolabilirsiniz. Fakat kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile henüz yeni tanışıyorsanız, en basit ve en iyi bildiğiniz işten başlayabilirsiniz. Kiralama parkınızda yer alan ürünleri bedelsiz olarak işlerine yarayacağını düşündüğünüz hayır kurumlarına bağışlayın. Böylece toplum adına karşılıksız olarak hizmet verirken, parkınızdaki ürünlerin kendi hikayesini yaratmasına da fırsat vermiş olursunuz.

Büşra ÖRS