Platformder olarak, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü, 2.Olağan Genel Kurulumuzu üyelerimiz, sponsorlarımız ve misafirlerimizle birlikte gerçekleştirdik ve sonrasında da programımıza iftar yemeğimizle devam ettik. Genel Kurul davetimize icabet eden üyelerimize ve sponsor olan firmalara şahsım ve yeni yönetim kurulumuz adına tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

Genel Kurullar, bir derneğin geçmiş dönem yapmış olduğu faaliyetleri anlatma ve gelecek dönem yapılacakların müzakere edildiği en üst kurullarıdır. Bir nevi sektörün beyin fırtınası yapılmaktadır. Genel Kurulda üyeler, mevcut yönetimi yaptığı faaliyetlerinden ve finans yönü ile ibra eder yani aklar. Gelecek dönem yapacakları için seçilen dernek yönetimine yetkiler verir ve temsil ettiği sektör için çalışmasını ister. Bizler, genel kurula katılan üyelerimizle işte bunları yapma ve paylaşma fırsatını bulduk.

Çok genç bir dernek olmamıza rağmen ilk dönemize baktığımızda, önemli faaliyetlere imza attığımızı söyleyebiliriz. İlk dönemde, sektörün kamuda bilinirliğinin artması için çok çaba sarf ettik ve bunun üzerine yoğunlaştık. Sonuçlarını da yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Yeni dönemde ise, üyelerimiz üzerine yoğunlaşacağız. Onların taleplerini, kendilerini ziyaretlerimizde toplayarak, bir yol haritası belirleyerek çözümler üreteceğiz.

Kamudan gelen talepler doğrultusunda, tüzük değişikliğine giderek derneğimizin unvanını değiştirdik. Artık bundan sonra derneğimizin adı PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ olacak. Ayrıca bununla beraber logomuzda değişti. Bundan sonra bizleri yeni logo ve ünvanlımızla görebileceksiniz.

Dernek yönetimini tüm sektörü kapsayıcı olacak şekilde değiştirdik. İşletmeci, İmalatçı ve distribütör üye firmalardan oluşan güçlü bir yönetim oluşturduk. Yeni dönemde, derneğimize yeni bir organ kazandırdık. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyetimizi oluşturduk. Usul ve esaslarını da tüzüğümüze ekledik.

Gelecek dönem faaliyetlerimizi 8 ana başlıkta toplayarak genel kurulda üyelerimize maddeler halinde anlattık. Kendilerinin de görüş ve önerilerini aldık.

Burada bir konuyu da belirtmekte fayda var. Çoğu zaman derneğimize şu taleple geliniyor. Dernek bir fiyat belirlesin ve ona göre hareket edelim. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bu durumu yasaklamıştır. Ne bir dernek ne de federasyon fiyat belirleyemez. Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, il veya ilçelerde esnaflar için ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından yaptıkları işler ile ilgili fiyatlar belirlenir. Bu kurala uymayan yapıların almış oldukları cezaları rekabet kurumunun web sitesine ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Biz dernek olarak böyle bir çalışmanın içinde olmadık ve de olmayacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz.

Platformder olarak, ilgili kanunların sivil toplum kuruluşlarına izin verdiği ölçüde sektörü bir noktaya getirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ancak, bu işler dünden bugüne hemen olmuyor. Zaman gerekiyor, sabır gerekiyor, takip gerekiyor ve en önemlisi üyelerin derneğe aidiyet duygusunun en üst seviyede olması gerekiyor.

Servet AYHAN
Platformder Yönetim Kurulu Başkanı