Güvenli Kullanımdaki Değişiklikler
1. Standartların yürürlülüğe girmesi ile birlikte, tüm kullanıcıların güvenli kullanımdaki değişikliklere uymaları gerekiyor.
2. Bir satıcı, personeli bir Personel Yükseltici Platform (yükleme/boşaltma, keşif, gösteriler veya herhangi bir kullanım şekli) çalıştırmaya yönlendirdiğinde, satıcı kullanıcıların sorumluluklarını üstlenerek, Güvenli kullanım ve eğitim standartlarında yerine getirecektir.
3. Tüm değişiklikler üretici tarafından onaylanacaktır. Üreticiden alınan ile aynı değilse, herhangi bir modifikasyon, bir değişiklik olarak kabul edilebilir ve bunun içinde onay alınacaktır.
4. Kullanıcı tarafından talep edildiğinde, bayiler ve ürün sahipleri için, kullanıcıların ve operatörlerin gereksinimlere uymalarına yardım edilecektir. Bu, bir bayinin satış, kiralama, kiralama veya herhangi bir kullanım şekliyle teslimat sırasında bilgi sahibi olmasını gerektiren mevcut standartlarda olan bir değişikliktir.
5. Personelin eğitim ve ürüne alışmasını sağlamak adına gereksinimine ek olarak, bir personel Yükseltici Platform operatörünün Platformu güvenli bir şekilde çalıştırmak için fiziksel ve zihinsel olarak yeteneklerini geliştirecektir.
6. Personel Yükseltici Platformlara yönelik “Güvenli Kullanım Planlaması” oluşturulacaktır. Bu plan; risk değerlendirmesi, uygun makine seçimi ve erişimi, çalışma sahasında hazırlıklar, bakım ve görevleri içerecektir. Bir satıcı, bir kullanıcının rolünü üstlendiği zaman, kullanıcı olarak hareket ederken tüm kullanıcı sorumluluklarına uyacaktır.
7. Üstlenilecek görevin belirlenmesini, uygun bir platform seçimini, riskin değerlendirilmesini, kontrol önlemlerinin geliştirilmesini ve Güvenli Çalışma prosedürlerinin belirlenmesini içerecek şekilde bir risk değerlendirmesi yapmak yeni bir gerekliliktir.
8. Uygun risk değerlendirmesinin, yükseltilmiş platformda işçileri kurtarmayı içeren bir plan olması gerekmektedir.
9. Risk değerlendirmesi her türlü hava ve çalışma ortamı koşullarını sağlaması gerekmektedir.
10. Personel Yükseltici Platform kullanımının üretici tarafından belirlenen prosedürle veya yetkili kişi tarafından yapılacağı şeklinde genişletilmiştir.
11. Elektrik tehlikesinden kaçınma: operatörlerin vücutlarının herhangi bir kısmı, iletken nesnesi veya personel yükseltici platformların güç hatlarından en az 10 metre uzakta durmasını ve yalnızca uzman bir kişi tarafından izin veriliyorsa daha yakın çalışılacaktır.
12. Tüm kullanıcılar için geçerli olacak, operatörleri sürekli izleyip kontrol edecek bir kişinin görevlendirilmesi gerekecektir.
13. Yeniden eğitim gereklilikleri içine, yetkinliklerin bozulması ve kaza konuları eklenmiştir.
Eğitimdeki Değişiklikler
1. Standartların yürürlüğe girmesine kadar, eğitimlerin yeni standartlara uyumlu olması sağlanacaktır.
2. Her bir personel yükseltici platform için ayrı eğitim verilecektir.
3. Eğitim standardı standartlaştırılmış eğitim gereksinimlerini tanımlamaktadır.
4. Eğitim sunan bir satıcı, sunulan ve verilen eğitimin kursiyerlerin anlayabileceği şekilde olması gerektiğini bilecektir.
5. Eğitim kurslarında personel yükseltici platform üzerinde güvenle çalışmak için bilginin temel düzeyde olması sağlanacaktır.
6. Personel Yükseltici Platform operatörlerini doğrudan denetleyen personeller, uygun platform seçimi, kullanıcı ve operatör gereksinimleri, bilinen tehlikelerin tanımlanması, risk ve üreticinin operatör kılavuzuna uyumun yönetilmesi anlamına gelen konuları içerecek şekilde yönetici eğitimi alacaklardır.
7. Eğitim verirken, eğitim içeriğini, eğitmen niteliğini, eğitim ortamını, testi ve dokümantasyonu içerecek şekilde eğitim yönetiminin gerekliliklerine uyulacaktır.
8. Eğitimin çevreye zarar vermediğini anlatan yeni bir dil ve yetişkin öğrenmesini desteklemek için hem sınıf hem de uygulamalı pratik eğitim alanlarıyla ilgili şartlar getirilmiştir.

Abdullah TUNCER
PLATFORMDER Genel Sekreter Yardımcısı