Ana Sayfa Makaleler SORULAR İLE OPERATÖRLÜK

SORULAR İLE OPERATÖRLÜK

166 views

Son dönemlerde dernek merkezimize Personel Yükseltici Platform Operatörlük Belgesi alma özelinde, operatörlük ile alakalı olarak birçok soru gelmeye başladı. Sorulara cevap verildiği zaman ise, birçok yanlış bilginin doğru zannedildiği gözlemlenmiştir. Platformdergi’nin bu sayısında, operatörlük konusunu; sorular ve cevapları şeklinde kaleme aldık.

1. Operatörlük Belgesi Almak Zorunlu mudur?
Bir iş makinasını kullanmak için Operatörlük Belgesi almak zorunludur. Çünkü, 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 1.fıkrasında İş Makineleri, “Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.” Şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun 42. Maddesinin 8.fıkrasında ise, “İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.” hükmü ile düzenlenmiştir.

2. Operatörlük Belgem Var. İstediğim İş Makinasını Kullanabilir miyim?
Operatörlük belgesi hangi iş makinasını kullanmak için alındıysa o makinada geçerlidir. Başka bir iş makinasını kullanmada geçerli değildir. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanan yönergede tanımı yapılan iş makinalarından hangisi kullanılacak ise, o programdan başarılı olmuş ve belgesini almış olması gerekmektedir.

3. Operatörlük Belgemi Ehliyetime İşletmek Zorunda mıyım?
İş makineleri G sınıfı ehliyet kodları 105 ile başlamaktadır. Her iş makinasının ehliyet kodu farklı olup operatör belgesi makina türüne göre G sınıfı ehliyet sürücü belgesi kodu verilmektedir. Kullandığınız iş makinası ile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize “G” sınıfı sürücü belgenizi işletmeniz gerekmektedir. Operatör İş Makinesini sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman, Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra bazı firmalar, iş makinalarını şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olsalar bile, İş Makinesi Operatörlük Belgesinin ehliyete işlenmesini istemektedir.
Örnek vermek gerekirse, Personel ve Yük Yükseltici (Manlift) operatör belgesi G sınıfı ehliyet kodu; 105.67’dir. Personel ve Yük Yükseltici (Manlift) operatör sertifikası belgesi, Sürücü belgesine G sınıfı olarak işletileceği zaman 105.67 Kodu yazılacaktır. Bu kodlar İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan talimatlar ile yürütülmektedir.

4. Operatörlük Belgem Yok, Makine Kullanımı Eğitimi Aldım ve Belgem Var. Bu Belge Operatörlük Belgesi Yerine Geçer mi?
Firmalar, kiraladıkları veya sattıkları makinanın sadece tanıtımını ve/veya kullanıcı eğitimini, talep edilmesi durumunda verebilirler. Talep edilen tanıtım ve / veya eğitim, iş bu ekipmanı kullanmak için kanunen zorunlu olan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı operatörlük kursları tarafından verilen eğitimin yerini kesinlikle almamaktadır ve resmi olarak ta geçerliliği yoktur.

5. MYK – Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi Ayrıca Gerekli midir?
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’in 3.maddesinde eksik düzenleme nedeni ile T.C. Danıştay 10.Daire “Yürütmeyi Durdurma” kararı almış ve yapılan itirazları da ret etmiştir. İş bu nedenle şimdilik zorunluluk yoktur.

Abdullah TUNCER
Genel Sekreter Yardımcısı