Reel sektör Türkiye’nin üretim gücü, ekonominin bel kemiği ve temel dayanağıdır. İş adamlarımız belirsizlik ve çalkantıların ortaya çıktığı durumlarda çok daha dikkatli olmalı ve günlük kararlarını özenle vermelidirler. Aşağıdaki bölümde iş adamlarımıza her zaman rehberlik edecek 25 temel öneri derlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

1.SATIŞ YÖNETİMİ
1)Pazarlama ve ikna faaliyetlerine ağırlık veriniz. Satış artırıcı kampanyalar düzenleyiniz.
2)Müşterilerinizi daha fazla önemseyiniz. Tanıtım kataloglarına, broşürlere ve reklamlara ağırlık veriniz.
3)Zorunlu kalmadıkça açık hesap çalışmayınız.
4)Faturasız satış yapmayınız ve kayıt dışı faaliyetlerden uzak durunuz.
5)Muhasebe kayıtlarına özen gösteriniz; Gelir İdaresi ve diğer kamu kuruluşlarıyla sorun yaşamaktan uzak durunuz.

2.PARA YÖNETİMİ
1)Dövizli işlemler konusunda dikkatli olunuz. Döviz geliriniz kadar dövizle borçlanmaya giriniz.
2)Birikimlerinizi tek sepette değerlendirmeyiniz, riski dağıtınız. Mümkün ise iyi bir danışman ile çalışınız.
3)Öz kaynaklarınızı güçlendiriniz. Gereksiz yatırımlardan uzak durunuz.
4)Yedek akçe ayırarak likitte kalmaya çalışınız.
5)Borç ve alacak vadeleri konusunda titiz olunuz, birbirleri ile çalışmasına dikkat ediniz.

3.PİYASA VE EKONOMİ
1)Ekonomideki gelişmeleri yakından takip ediniz, hassas olunuz.
2)Sektörünüzdeki uygulamaları izleyiniz. Fırsatları araştırınız.
3)Devletin teşvik ve destek uygulamalarını araştırınız, yararlanmaya çalışınız.
4)Kötümser veya iyimser değil, tedbirli olunuz. Temkinli iyimserlik iyidir.
5)Enflasyon değerlerini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını sürekli takip ediniz.

4.ŞİRKET YÖNETİMİ
1)Katma değer oluşturacak belli başlı alanlarda (satın alma, dış ticaret vb.) farklı şirketlerle ortak girişimlerde bulunmanın yollarını arayınız.
2)Maliyetlerinizi kısınız, ekstra harcamaları azaltınız.
3)Ürünlerinizi zamanında ve en az beklenen kalitede teslim ediniz.
4)Çalışanlarınızın performansını artırarak hedef odaklı kişiler haline getiriniz.
5)İşyerindeki bürolardan dışarı çıkarak, araziye dağılınız ve iş yapınız.

5.MAL VE HİZMET ÜRETİMİ
1)Kaliteye, estetiğe, sağlamlığa ve güvenilirliğe önem veriniz.
2)Tam zamanında üretmeye ve tam zamanında teslim etmeye önem veriniz.
3)Araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerine önem verip, mümkün olduğunca bunlar için bütçe ayırınız.
4)Üretim kayıplarınızı asgariye düşürecek tedbirleri alınız.
5)Üretim planlarınızı müşteri beklentileri doğrultusunda oluşturunuz ve stoklamadan uzak durunuz.

Güç duruma doğru gittiğinizi hissediyorsanız, işletmenizi yeni ortaklara açınız veya ortaklık yapınızı güçlendirecek arayışlar içinde olunuz.

Kaynak: İşletmelere Kriz Reçeteleri – Prof. Dr. Ömer Bolat, 23 Ekim 2019