PLATFORMDER, ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki iş birliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten YTMK – Yollar Türk Milli Komitesi üyesi olmuştur.

YTMK, ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere: Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan, bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın her birinin ayrı ayrı gösterecekleri gayretlerin toplamından daha fazla olacağına inanan üniversite, kamu ve özel sektör mensuplarınca 25 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur.

YTMK’NIN AMAÇLARI ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR:

  • Ülkemiz karayollarının ve karayolu ulaşımının gelişimini desteklemek,
  • İlgili kuruluşlar arasında iş birliğini geliştirmek,
  • Yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve desteklemek,
  • Teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak üzere eğitim, toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Karayolu standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu kılınmasına katkı sağlamak.