Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorlar için gaz ve partikül halindeki kirletici emisyon sınırları ve tip onayı ile ilgili gereklilikler hakkında yönetmelik (2016/1628/AB), Resmî Gazetenin 11.09.2020 tarihli ve 31241 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu yönetmelik ile; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gerekliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

11 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikte yeniden bir değişiklik olmuştur. (2016/1628/AB) yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler 28 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlamıştır. Yapılan değişiklik aşağıdaki karşılaştırma tablosunda gösterilmiştir.

Yapılan bu değişiklik yürürlüğe girmiştir ve hükümleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Abdullah TUNCER
Genel Sekreter Yardımcısı