Konya Sanayi Odası ve Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği iş birliğiyle 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü “Yüksekte Çalışma Semineri” Konya Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminerde; yüksekte çalışma kapsamına giren mevzuat, denetim ve uygulamalarına değinildi. Seminerin moderatörlüğü, Konya Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Hakan CURA tarafından yapıldı.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte dünyada ve ülkemizde sanayileşme yaygınlaşmış, makineleşme artmış ve çalışma hayatı makinelere bağlı hâl almıştır. İnsanlar artık çok yüksek yapılar inşa edebilir ya da çok hızlı üretim sağlayabilir hale gelirken, bu durum beraberinde tehlikeleri ve riskleri de meydana getirmeye başlamış, sonucunda ise iş kazaları ve meslek hastalıkları da artmıştır. İşte bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda sektör paydaşlarının bir araya gelerek, sektör ayırt etmeksizin, yüksekte çalışma konusunda farkındalık çalışmaları yapmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. İşte bu farkındalık çalışmalarından biri de Konya Sanayi Odası ve Platformder iş birliği ile Konya’da gerçekleştirildi.

Seminerde ilk sunumu Platformder Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah TUNCER gerçekleştirdi. Sunumunda TUNCER, Platformder hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, Personel Yükseltici Platformun tarihçesi, çeşitleri, güvenli kullanım, güvenli olmayan kullanım, ülkemizdeki ve dünyadaki durum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen TÜV Avusturya TÜRK Ürün Bel. Op. Müdürü Mutlu Demir tarafından yüksekte çalışma işlerinde kullanılan ekipmanlara yönelik 2006/42 AT Makina Emniyet Yönetmeliği Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Piyasaya Arz ve Hizmet Sunma İşlemleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Sonrasında kahve arası verildi.

Kahve arasından sonra kürsüye gelen T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnşaat Şube Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Mustafa Çiçekci, İnşaat Sektörünce Yüksekte Güvenli Çalışma konulu sunumunu yaptı. Seminerde son olarak kürsüye gelen Kaya İş Güvenliği Kalite ve İş Geliştirme Müdürü Ertürk Ergenekon tarafından yüksekte çalışma gerektiren işlerde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD) hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Seminer sonunda, katılımcılar tarafından sorulan sorulara cevap verildi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile seminer sona erdi.