Ana Sayfa Başyazılar PLATFORMDERGİ 24.SAYI BAŞYAZISI

PLATFORMDERGİ 24.SAYI BAŞYAZISI

7 views

Değerli Sektör Temsilcileri,
2020 yılında başlayan Pandemi dönemi ile birlikte hepimizin bildiği gibi ticari hayatı etkisi altına alan birçok aksama meydana geldi. Hedef pazarlarda büyük dağılmalar yaşanırken, üretilen makineler stoklarda kalarak satışı yapılamadı. Pazar bulunsa bile gümrükler kapalı kaldı, nakliye zorlaştı. 2021 yılı ise büyük umutlar eşliğinde yine pandeminin gölgesinde başladı fakat hem iç, hem dış pazarda güçlü bir açık ortaya çıktı. 2020 yılı ile kıyaslandığında neredeyse yüzde yüz oranında yaşanan bu yoğun talep artışı, Türkiye’nin konum olarak avantajlı olmasının da en bariz örneği olarak gösterilebilir. Pandeminin etkisi ile birlikte hala tam kapasitede çalışamayan firmaların, global pazarda oluşturduğu boşluğu Türkiye’de ki makine üreticileri karşılamaya gayret gösterdi ve kapasite kullanım oranı yeniden yüzde 75’i geçti. Önceki yılın kayıplarını telafi eden makine sektörü atağa kalktı ve 2021’in siparişlerini üçüncü çeyrekte tamamen doldurarak, 2022 yılı siparişlerini almaya başladı. Asya’da artan fiyatlar ve Avrupa Birliği ülkelerinde üretime ara verilmesi gibi durumlar sebebiyle makine sektörü, yılın 11 ayı itibarıyla ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttırdı.
Pandemi tedbirleri kademeli normalleşme ile hafifledi ve 2021 yılının ikinci çeyreğinde ticari hayatta normale dönmeye başladı. Şirketler hedef pazar ve potansiyel müşterilere ulaşmaya devam ederken, olumsuz süreçlerden edinilen tecrübe ile yeni stratejiler belirleme gereksinimi ortaya çıktı. Tedarik güvenliğinin kritik bir önem taşıması sebebi ile üretimin iç pazarda yapılma amacı kapsamında kapasite yatırımları, hammadde konusunda Asya’ya olan bağımlılığı azaltma yönündeki çalışmalar ve bunlara ek olarak: Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında makine parklarında bulunacak ürünlerin özellikle AB’nin yayımladığı Yeşil Mutabakat düzenlemeleri ve sınırda karbon düzenleme mekanizması önerileri ile, daha az emisyon sağlayan ve enerji verimliliği yüksek makinelerle değiştirilmesi gibi başlıklar öncelikli gündem maddesi halini aldı. Tüm üretim süreçlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra, tüm ekipmanların da birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu olacak şekilde çalışması bilhassa personel yükseltici platform sektöründe üreticileri yenilikçi olmaya zorunlu hale getiriyor.
2021 yılının ikinci yarısında; yüksek seviyelere ulaşan ham madde, emtia, enerji, navlun ve nihai ürün fiyatlarının 2022’de nasıl bir seyir izleyeceği önem arz ederken, fiyatların geri çekilmesi öncelikli beklentiler arasında yer almaktadır. Yeniden yapılanmakta olan tedarik zincirinde olumlu yönde payını alan Türkiye’nin daha uzun vadeli bağlantı talepleri ve siparişler ile karşılaşacağı beklenilmektedir. Yeşil ve dijital odaklı İkiz Dönüşüm’ den geri kalmamak ve makine sektörü olarak ihracatta yakalanan ivmeyi sürdürebilmek hedefiyle, makine teçhizat yatırımlarının yeni yılda da artarak devam edeceği öngörülmektedir. Tüm dünyanın üzerinde durduğu Endüstri 4.0 – nesnelerin interneti devrimi dijitalleşme ile birlikte özellikle makine sektörünün nitelikli işgücü yetiştirme ihtiyacı doğmuştur. Önümüzdeki günlerde bu dijital devrime ayak uydurup uyumlanabilen toplum ve şirketlerin atılım yapacağına kanaat getirilmektedir.
Aynı zamanda üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını ihraç eden bir sektör olarak; sıklıkla yaşanmakta olan kur dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden tüm sektörleri korumak ve gözetmek yeni yılda kamu otoritesinin öncelikli hedeflerinden olmalıdır. Ekonomi alanında sağlanan tutarlılıktan sonra ise en önemli konuların başında, yerli malı kullanımını destekleyen uygulamalar geliştirmek ve bunları teşvik etmek gelmektedir. Bu sayede Türkiye’nin makine sektöründe ki gücü ve payı da aynı oranda artacaktır. Personel yükseltici platform sektöründe ise yerli üreticiler olarak global ölçekte kuvvetli ve rekabetçi konuma gelmemiz tüm paydaşlar nezdinde sevindirici bir gelişmedir. Umuyoruz ki, 2022’de de sektörümüzdeki yerlilik oranını arttırıp, ürün çeşitliğini katma değere yayarak faaliyetlerimizi sürdürüyor oluruz. Yerlilik payı arttıkça ithalata olan ısrarın azalacağına yürekten inanıyoruz.
Yeni yılda başta sektörümüz olmak üzere, Türkiye için son derece stratejik ve vazgeçilmez olan makine imalat sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon gücü ile büyüyeceği, başarı dolu bir yıl geçirmelerini şimdiden temenni ediyorum. Bu vesileyle, yeni yılınızı içtenlikle kutluyor, 2022’nin size ve tüm sevdiklerinize başta sağlık olmak üzere, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Saygılarımla,
Kerem BAYRAK
Platformder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı