Ana Sayfa Dergi Haberleri PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLARIN GTİP NUMARASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLARIN GTİP NUMARASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

53 views

Personel Yükseltici Platformların 8428.90.90.90.00 olan GTİP numarası değişmiştir. İlgili değişiklik 30.12.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İş bu değişiklik 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Araçüstü Personel Yükseltici Platformların GTİP numarasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Halihazırda kullanılmakta olan GTİP numarasının torba bir GTİP olması nedeniyle, sektörü tam olarak temsil etmemekteydi ve bu nedenle de değiştirilmesi zorunlu bir hal almıştı. Bu kapsamda Platformder Yönetimi; T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Tarife ve Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı ile yaptığı toplantılar neticesinde sektör hakkında bilgi vererek, Personel Yükseltici Platformlar için GTİP değişim talebini iletmişlerdir.
Bu değişim talebinde, TS EN 280 + A1 (Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler) standardında yer alan sınıflandırma baz alınmıştır. İlgili standartta, Personel Yükseltici Platformlar aşağıdaki şekilde hareket bakımından üç tipe ayrılmıştır.
Tip 1: Yalnızca taşıma konumunda iken hareketine müsaade edilenler,
Tip 2: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine şasi üzerindeki bir kontrol noktasından kumanda edilenler,
Tip 3: Yükseltilmiş iş platformu ile hareketine iş platformu üzerindeki bir kumanda noktasından kumanda edilenler.
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni GTİP numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, yeni GTİP’ler, TS EN 280 + A1 Standardında belirtilen tiplere göre yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile, sektör için yapılacak yasal ve mali düzenlemeler daha objektif olacak, ayrıca daha doğru istatistiki bilgiler de elde edilmesi sağlanacaktır.


• Sabit Personel Yükseltici Platformlar: Bu tür platformlarda sepet içerisinden platform tekerlerine hareket komutu verilmemektedir. Platformun hareketi sadece yukarı, aşağı, sağa ve sola doğru olmaktadır. Bu ürün grubuna; örümcek platformlar, çekilebilir platformlar ve dikey platformlar girmektedir.
• Mobil Personel Yükseltici Platformlar: Bu tür platformlarda sepet içerisinden platform tekerlerine hareket komutu verilebilmektedir. Platform sepeti yukarıda iken ekipman zeminde hareket etmektedir. Bu ürün grubuna; makaslı platformlar, eklemli platformlar ve bomlu platformlar girmektedir.
• Diğer Personel Yükseltici Platformlar: Bu tür platformlar yükseltilmiş olarak sürülebilir ancak şasi üzerinden bir ünite vasıtasıyla kontrol edilmektedirler. Bu ürün grubuna; köprü altlarına erişebilen platformlar gibi özel ekipmanlar girmektedir.
Diğer Konular:
Her yılın sonunda 30 / 31 Aralık tarihlerinde Resmî Gazetenin Mükerrer sayılarında birçok sektörü ilgilendiren yönetmelik, tebliğ, mevzuat vs. yayınlanmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetenin 3.mükerrer sayısında; İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) incelendiği zaman herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür. %7,6 lık ilave gümrük vergisi alınmaya 2022 yılında da devam edilecektir.
Yine 31 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete 3. Mükerrer sayısında; Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) incelendiğinde, bir önceki yıla göre herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür.