Bir önceki yıla göre her şeyin daha güzel olması ümidiyle girdiğimiz 2020 yılı geride kalıyor. Ancak tüm insanların hafızasına silinmeyecek bir yıl yaşadığımız da herkesin malumudur. Tüm güzel ümitler ile girdiğimiz 2020 yılı adeta tüm dünyada ve ülkemizde insanlık tarihini etkileyecek Koronavirüs Salgınının gölgesinde geçirdi. Tüm dünyada alınan tedbirler ile, hayat nerede ise durma noktasına geldi. Pandemi yetmezmiş gibi yaşanan diğer hadiseleri burada yazmaya kalksak, sayfaların yetmeyeceği aşikardır.

Sektörümüz adına 2020 yılını kısaca değerlendirdiğimizde ise, pandemi nedeni ile alınan tedbirler gerek üreticileri gerekse kiralama firmalarını ister istemez olumsuz yönde etkilemiştir. Bu duruma birde tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları ekleyebiliriz. Özellikle, Çin’in tedarikte en önemli merkez olması, üretimin aksamasına en önemli etken olmuştur. Zaten bu nedenle birçok üretici 2020 yılı içinde küçülmelerini açıklamışlardır. Kiralama firmaları da aynı şekilde pandemi nedeni ile alınan kısıtlama tedbirleri nedeniyle, makine yatırımlarını durdurmuş ve küçülmeye gitmişlerdir. Bu durumun bir yansıması olarak da sektörümüzün en önemli fuarları ve seminerleri 2021 yılına ertelenmiştir.

Bizlerinde tek ana destekçisi olduğu Kirala Türkiye Fuarı, 3-7 Mart 2021 tarihinden, 2-6 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir. Fuar yine Antalya’da düzenlenecektir. Erteleme kararı Yönetim Kurulumuz tarafından da uygun bulunmuştur.

Ülkemizde ise, 2018 yılının Mayıs ayında başlayan dövizdeki dalgalanma, hâlihazırda mevcut döviz borçlarında artmaya neden olmuş, kiralama firmalarının yeni makine yatırımı yapmalarının da önüne geçmiştir. Bu durumun 2019 da ve 2020 yılında da devam etmesi yeni makine satışlarını hissedilir derecede etkilemiştir.

Dernek olarak 2020 yılında birçok faaliyeti planlamıştık. Ancak T.C. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile, tüm dernek faaliyetleri durdurulunca, bizler de sosyal medya platformlarından sektör ile buluşmak için seminerler düzenledik. Sosyal medya platformlarını pandemi sürecinde iyi bir şekilde kullandık. Tüm olumsuzluklara rağmen, dernek olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdik.

Dergimizin 2020 yılı son sayısı yine dolu dolu içeriği ile sektör ile buluşuyor. 2018 yılında başladığımız ve sektörümüzün en önemli çalışması olan PT20 listesi yayınlanıyor. Listenin oluşmasında destek olan tüm sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum.

2021 yılı için bir masa takvimi hazırladık. Bu takvime desteklerini esirgemeyen firmalara da çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda olan, sektör için yapılan her faaliyette benim de bir tuzum olsun diyen firmalar her zaman taktiri hak ediyorlar. Ancak, derneğin hiçbir faaliyetine destek olmayan firmalar içinde bir çift söz söylemek istiyorum. Bizim gözümüzdeki değeriniz, derneğimize verdiğiniz değer kadardır.

Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar, hep sektörü tanıtmak adına bir çaba içerisindeydi. Artık yeni yıl ile birlikte çıtayı yükseltiyoruz. Kurumsal İletişim konusunda daha Proaktif olacağız. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Gültekin, derneğin kurumsal ilişkilerini bundan sonra yürütecektir. Derneğimizin sosyal sorumluluk alanında da faaliyet yürüterek çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamak için Zeplin Kodlama Atölyesi ile bir protokol imzaladık. Geleceği Kodlayan Nesiller yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz.

Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Her an olaylara eleştirel yaklaşıp, ortaya bir fikir koymadan hareket edenler için diyorum ki; susarsın söyleyecek sözün yok sanırlar, gidersin kalmaya yüzün yok sanırlar, iyi ya da kötü her ne yaparsan yap mutlaka bir kulp takarlar, kimseye yaranamazsın. Bu yüzden kim ne derse desin yüreğimizdeki doğrudan vazgeçmeden dernek olarak çalışacağız. Nefesi yetenler bizimle olsun.

Saruhan Günaydın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili