T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Marmara Üniversitesi ve Platformder tarafından organize edilen YSİP – Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları Semineri 05 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Seminere İSG Uzmanları ve sektör temsilcilerinin yanı sıra, üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.

Programın açılış konuşmasında söz alan Üniversitenin ISG Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan ONAT, Üniversite – STK iş birliğinin öneminden bahsederek, Personel Yükseltici Platformların, yüksekte güvenle çalışmada önemli ekipmanlar olduğunu söyledi. Yüksekte çalışmada ölümlü kaza oranlarının düşmesinde en önemli etkiyi bu ekipmanların kullanımı sağlayacaktır şeklinde konuştu.

Platformder adına konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ayhan, derneğin kurulmasının üzerinden kısa bir dönem geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atarak sektördeki temsil gücünü arttırdığını belirtti.  Yüksekte çalışmanın sadece inşaat sektörü ile anılması, platformların kullanım alanlarının yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını ifade eden Ayhan; bizler Kiralama Firmaları olarak, yüksekte çalışma gerektiren işlerde, güvenle çalışılması sağlayan ekipmanlar ile hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmet alanları sadece inşaat ile sınırlı değildir.  Bizler bu işleri yaparken, hizmet öncesi riskleri ne kadar aza indirgersek, ISG Uzmanları ve hizmet verdiğimiz sektörler bir o kadar rahat edeceklerdir. Bunun da yolu, sektörde iş yapmak için bazı zorunlu belgelendirmelerin hayata geçirilmesidir. Berber/Kuaför dükkânı açabilmek için öncelikle bir ustalık belgesi veya bu belge yerine geçen bir sertifikanız olması gerekirken, bu kadar önemli bir işi yapmak için hiçbir belgenin istenmemesi üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Öncelikle Sektörü Temsil eden Nace Kodları üzerinden, firmaların sahip olması gereken yetkinlikler belirlenmelidir.  Bu işi yapacak firmaların; makine parkları, servis ve bakım yerleri ve yeterli yetkinliklere sahip ve sertifikalı personel çalıştırmaları gibi zorunlulukların artık getirilmesini istiyoruz. Bir makine, bir telefon ile hizmet verilmesinin artık önüne geçilmelidir.  Bu bağlamda, İSG Uzmanı arkadaşların, bizim sektörümüzü ilgilendiren ekipman kiralama işlerinde, lütfen Satınalma süreçlerine dahil olsunlar. Periyodik muayeneleri yerinde yapılmamış, gerekli kullanım sertifikasına sahip olmayanların, standartlara uygun üretilmeyen ve belgesi olmayan ürünlerin şantiyelere sokulmaması herkesin faydasına olacaktır. Tüm dünyada kiralama firmaları, hizmet vermeden önce riskleri minimize ederek, faaliyetlerini yürütürler. Bu işler yapılırken Sivil Toplum Kuruluşları çok önemli roller üstlenmektedirler. Üstlenilen bu rol ile, sektör sürdürülebilir bir büyüme göstermektedir. Aynı sürecin ülkemizde de olmasını ve sektörel STK ların karar alma ve verme süreçlerinde Kamu İle birlikte hareket ederek, onların işlerini kolaylaştırmasıdır. Bakanlığımızından; Yüksekte Çalışma Mevzuatını “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile sınırlamaktan çıkartarak, Yüksekte Çalışma gerektiren tüm işleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlemesini ve sektörümüzü ilgilendiren İş Ekipmanları Yönetmeliğinde de değişliğe giderek, standartlara uygun üretilmemiş ürünler ile insan kaldırılmasının önüne tamamen geçilmesini talep ediyoruz. Diyerek konuşmasına devam etti.

Servet Aynan, konuşmasının son kısmında 2020 yılında yapacakları 7 Bölge 7 Üniversite Yüksekte Çalışma Kültürünün Oluşmasında Platform Kullanımı Farkındalık Seminerleri hakkında bilgi verdi ve bu seminerlere ana sponsor olan Corpus Sigortaya teşekkürlerini sundu.

Seminerimizin yapılmasında emeği geçen tüm herkese, Bakanlığımıza, İSGÜM’e, Marmara Üniversitesine, sponsorlara ve vakit ayırarak seminerimize katılan herkese şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunarım. Diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış Konuşmalarından sonra seminer, konuşmacıların sunumları ile tamamlandı.

Programa sponsor olan Acarlar Makine ve Biglift, seminere katılanların kullanmaları için ürünlerini sergilediler.