Zorlu bir 2018 yılının ardından 2019 yılına girmiş bulunmaktayız. Global olarak yaşanan krizlerin yansımasını ülkemizde görmekteyiz. Mart ayında yapılacak yerel seçimler de, bu etkiyi fazlaca hissetmemize neden olmaktadır.
İş makinaları sektöründe bir önceki yıla göre %42 lik bir daralma meydana gelirken, endüstriyel ekipman pazarında ise bu daralma % 1 civarında olmuştur. İş makinaları sektöründe görünen bu büyük daralma, ister istemez inşaat sektöründe durgunluğa neden olmakta ve netice itibariyle bizler de etkilenmekteyiz.
TUİK tarafından yayınlanan İthalat ve İhracat verilerine baktığımızda da bu durumu görmekteyiz. Sektörümüz 2018 yılı sonu itibariyle, bir önceki yıla göre ihracatta % 05 lik bir daralma göstermiş, ithalatta ise bu daralma % 35 civarında olmuştur.
Bu handikapın önüne geçmek için, yani personel yükseltici platformların kullanım alanlarının sadece inşaata endeksli bir sektör olmadığının farkına varmamız gerekmektedir. Bu konuda adımı atacak kurum da PLATFORMDER’dir. Sektörümüz adına sürdürülebilir büyüme için devlet, özel sektör ve STK üçlemesinin görevini yerine getirebilmesi mutlak senkronize çalışabilmeleriyle mümkündür. Bu konuda bizler dernek olarak önemli adımlar atmaktayız.
2018 yılında ilkini düzenlediğimiz VİPP fuarının 2.sini bu yıl 1- 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara AKM’de yapacağız. Bu fuarın da ana destekçisiyiz. Özellikle Kamu’nun kiralama modeliyle hizmet alımı yapması için bu fuar önem arz ediyor. Bu sayede atıl makine kapasitesinin önüne geçilerek, bir tasarruf sağlanabilecektir. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın Mücahit Civriz’in oluru ile bir çalışmayı başlattık kiralama konusunda. Sonuçlarını kısa sürede göreceğimizi ümit ediyoruz.
Marmara Üniversitesi ile önemli bir protokol aşamasındayız. Sektörümüzde bir ilke imza atarak, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere birçok alanda sektörümüzle ilgili güzel çalışmalara imza atacağız. Özellikle sahada çalışan İSG uzmanlarına personel yükseltici platformların kullanım alanlarını anlatarak, bu uzmanların sahada platform kullanımını özendirmelerini sağlayacağız. Marmara Üniversitesi’ndeki hoclarımızla Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde yaptığımız sempozyumları birçok ilde yapmayı planlıyoruz.
Bu protokol imalat yapan üyelerimiz için de önemlidir. Üniversitenin ilgili bölümlerinden sektörümüze nitelikli insan kaynağı taşımayı planlıyoruz. Bu planlamalarda meslek kuruluşlarını da yanımıza alarak, tüm kesimlere sektörümüzü anlatacağız.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin iyileştirilmesi ve toplumda bir kültür haline gelmesi için, kurumsal sosyal sorumluluk çok önemlidir. Bizler ’de sorumluluk içerisinde; şeffaf, bütüncül ve kapsayıcı bir rol alarak çalışmalarımıza üyelerimizle birlikte devam edeceğiz.
Güçlü, değer üreten ve farkındalık oluşturacak paydaşlarımızla bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Saruhan GÜNAYDIN
Platformder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı