Platformder olarak, personel yükseltici platform sektörünün gelişmesi adına, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Hasan Büyükdede’nin himayelerinde 9 Mart 2021 Salı günü bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Sanayi Genel Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası, OSBÜK ve Hidrokon Yönetim Kurulu Başkanı, TSE – Türk Standartları Enstitüsü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Platformder Yönetim Kurulu ve AKT Yönetim Kurulu Başkanı ’da hazır bulundular.
Toplantının açılışında söz alan Platformder Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Saruhan Günaydın, personel yükseltici platform sektörünün tarihsel gelişiminden bahsederek, dünyada ve ülkemizde bu ekipmanların kullanımına yönelik istatistiki bilgiler paylaştı. Ülke olarak dünyadaki rakamlara ulaşmak adına Kamu kurum ve kuruluşlarından taleplerini dile getirdi. Toplantıda söz alan Platformder Genel Sekreteri Sayın Kenan Aydın, personel yükseltici platformların inşaat dışında kullanım alanlarından bahsederek, bu ekipmanların erişimin olmadığı her yerde kullanılması gerektiğini ve bakanlıklar ile birlikte her türlü çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Yerli üretim adına söz alan ELSLİFT Genel Müdürü ve Platformder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kerem BAYRAK, personel yükseltici platform sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve ihracatı hakkında bilgi verdi.
AKT adına söz alan Sayın Ahmet ALTUNKUM, ağır yük kaldırma ve taşıma sektörü hakkında bilgi vererek, yaşanan problemler ve çözüm önerilerini katılımcılar ile paylaştı.
Toplantıda Araçüstü ürün grubu adına bilgi vermek adına söz alan Hidrokon Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, ülkemizde sektörün gelişmesi için mutlak manada standartlara uygun üretim yapılması gerektiğini söyledi. Merdiven altı üretimlerin oluşturduğu haksız rekabet ve iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen ekipmanların kullanımının sektörün gelişimine zarar verdiğini, ilgili kurumların artık net bir şekilde olaya el atması gerektiğini ifade etti.
TSE adına söz alan Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Sayın İlhamı Aktürk, standartlar konusunda TSE’nin yapmış olduğu ulusal ve uluslararası çalışmalardan bahsetti. Sektör özelinde yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerinin altını çizdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adına söz alan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Furkan Yıldız, bakanlık ve ilgili birimler ile yapmış oldukları çalışmalardan bahsederek, yapılan denetimlerin sektörün olumlu yönde gelişmesine vesile olduğunu daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda görmüştük. Platform sektörü içinde aynı durumun olabileceğini ifade eden Sayın Yıldız, yayımlanacak olan mevzuatlar ile de bu gelişime deste olacaklarını belirtti.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Hasan Büyükdede ise, yapılan konuşmaların ardından, bakanlık olarak Platformder ’in talepleri doğrultusunda, Personel Yükseltici Platform Sektörünü eylem planı içerisine dahil ettiklerini belirttiler. 2021 yılında bakanlığımızın ilgili birimleri ile piyasa denetim ve gözetim konusunda gerekli çalışmaları sektör adına yapacaklarını ve bu süreçte sektör dernekleri ile daha sık bir araya geleceklerini ifade ettiler.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Sayın Mehmet Bozdemir ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Çelik ise yaptıkları konuşmalarda bakanlık olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptılar. 2021 yılında eylem planı içerisine alınan personel yükseltici platform sektörü ile ilgili yapılacaklar konusunda detaylı bilgileri, toplantıya katılan tüm paydaşlara aktardılar.
Toplantının sonunda Sayın Büyükdede, bu türden toplantıların periyodik olarak yapılması gerektiğinin altını çizerek, bakanlık olarak açık kapı politikası ile hareket ettiklerini ve sektörün gelişmesi adına her zaman burada olduklarını belirttiler.