2016 yılının Kasım ayında, bir grup sektör sevdalısı ile bir araya gelerek kurduğumuz Platformder, her geçen yıl büyüyerek, sektörün tek ihtisas derneği olma yolunda emin adımlar ile yürümektedir. Geriye dönüp baktığımızda, sektör için, değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu olağanüstü değişimden doğabilecek fırsatları değerlendirebilmek amacıyla belirlediğimiz hedefleri büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğimizi görmek bizleri fevkalade memnun etmiştir.

Tüzüğümüzün üzerindeki imzalar daha kurumadan sektör adına çalışmalara başlamış ve bugüne kadar ikiyüzden fazla ve her biri birbirinden önemli faaliyetlere imza atarak çok verimli iki dönemi geride bırakmanın haklı gururunu tüm kurullarımız ile yaşamaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum.

Şu bir gerçek ki, derneğimizin faaliyet alanları ve sorumlulukları, yaşadığımız ülkede ve dünyadaki hızlı gelişmeler paralelinde çok artmıştır. Sivil Toplum Kuruluşu olmanın koşulları ve sektörün talepleri de değişerek artmaya devam etmektedir. Dolayısı ile Derneğimiz artık sadece bir sektör derneği değil, günümüz koşullarına göre, gerçek anlamda bir STK olarak faaliyet göstermek durumundadır.

İnanıyorum ki görevim süresince; hakkaniyeti üstün tutma niyetiyle, hesap verebilme bilincinde, şeffaf bir idari anlayış içerisinde vazife ifa ettim ve bunun rahatlığı içindeyim. Bu süreçte derneğimizin tüm kurullarının yakın desteklerini, ilgi ve emeklerini esirgemediklerini belirtmeliyim. Elbette eksiğimiz de oldu, fazlamız da belki… Lakin varsa başarımız emin olun ki hep birlikte olmuştur. Şunu da ekleyeyim; birlikte çalıştığım derneğimizin tüm kurullarında gerek görev ve sorumluluk bilinci gerekse ekip ruhuyla sektörümüze en iyi şekilde hizmet etme azmini yakinen hissettim.

Artık derneğimizin önemini anlamanın zamanı gelmiştir. Demokrasinin ve demokratikleşmenin gündeme oturduğu günümüzde, sektör adına var olma ve hak aramanın yegâne aracı Sivil Toplum Kurumlarıdır. Temsil ettiğimiz ürün grubu adına bir şeyler yapmak istiyorsak bu çatı altında, bilinçli, örgütlü ve güçlü olmak zorundayız. Klasik dernekçilik anlayışı veya dernekleri küçümseme çok tehlikeli bir anlayıştır.

Önümüzdeki yıllarda bir ihtisas derneği olarak ilkelerini koruyan, bireysellik kaygısını aşmış ve sektör adına mücadelesini daha da ileriye götürmüş; diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde hakkettiği yeri kazanmış; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sözüne itibar edilen; basit ve sığ düşünce ya da bireysel çıkarlara alet edilemeyen; tüm herkese adeta örnek oluşturan bir PLATFORMDER temenni ediyorum.

Birbirinize ve PLATFORMDER’e sahip çıkınız. Hepinizi yürekten kucaklıyorum; sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz.

Saygılarımla
Servet AYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı