Her yıl açıklanan dünyanın en büyük kiralama firmaları ilk yüz listesi olan IRN100, 2019 yılı için açıklandı. İlk sırada bir değişiklik olmadı ve United Rentals, 19.100 çalışan ve 1.175 deposu ile yaklaşık olarak 8.3 Milyar Euro ciro ile yerini kimseye kaptırmadı.

2019 yılındaki listede, Avrupa’dan 37, Kuzey Amerika’dan 43, Japonya’dan 9, Avustralya’dan 5, Ortadoğu’dan 3 ve Asya’dan 3 firma yer aldı. İlk 50 içerisinde yer alan firmaların 2019 yılı gelirleri toplamı bir önceki yıla göre yaklaşık %7.6 artarak 14.1 Milyar Euro olarak gerçekleşti. İlk 25 firmanın sermaye artırımı 2018 yılına göre %2 azalma göstererek, 10.2 Milyar Euro olarak gerçekleşti.

IRN100 listesini incelediğimizde Almanya’dan 3 firmanın olduğunu görüyoruz. Bu üç firmanın toplam cirosu 1.219 Milyar Euro civarında iken, toplam ciroyu 236 depo ve 7.100 çalışan ile yaptığını görmekteyiz. Yine listede Hollanda’dan 4 firma bulunmaktadır. Bu dört firmanın toplam cirosu 1.784 Milyar Euro olarak gerçekleşirken, bu ciro 855 depo ve 10.499 çalışan ile yapılmıştır.

Öte yandan, tüm dünyayı saran Koronavirüs ’ün etkisi altında KHL tarafından hazırlanan ACCESS 50 de yayımlandı. Dünyanın en büyük Personel Yükseltici Platform kiralama parkına sahip firmaların sıralandığı listede geçen sene olduğu gibi United Rentals 142.256 adet ile ilk sırada yer aldı. Listede 3 Türk firması da yer alırken, bu firmaların sıralaması; 49.Mrt Makine, 69.Fatih Vinç ve 70.Rent Rise şeklinde gerçekleşti.

Listede 7 firma ile yer alan Çin merkezli kiralama firmaları, toplamda 56.021 adet makine ile kendilerini temsil etmişlerdir. Türkiye ile hemen hemen aynı yüz ölçüme sahip Almanya’dan 3 firmanın bulunduğu listede, toplamda 32.175 adet makine ile listede yer almışlardır.

41.543 km2 yüzölçümüne ve 17.400.000 nüfusa sahip Hollanda ise yine 3 firma ve toplamda 60 bin adet makine ile listede yer almışlardır. Önümüzdeki yıl için listenin nasıl şekilleneceğine, durdurulan ve / veya iptal edilen makine yatırımları ile iade edilen kiralanmış ekipmanların tekrar işleme alınması etki edecektir.

Ülkemizde ise, kiralama sektörünün durumuna bakıldığında, TUIK verilerine göre, 2019 yılı sonu itibariyle, 7.000 firma, 56.000 çalışan yaklaşık 1.14 Milyar Euro ciro yapmıştır. Nüfusa oranla karşılaştırdığımızda, Almanya’nın 2019 nüfusu 83 milyon’ un üzerindedir. Bu rakam ülkemiz nüfusu ile mukayese edilecek bir değerdir. Buradan yola çıkarsak, Almanya’da 4 firma 1,219 Milyar Euro Ciro üretirken, ülkemizde 7.000 firma ancak bu ciroya yaklaşabilmiş durumda.

Ülkemizde faaliyet gösteren kiralama firmaları mutlak manada kurumsal alt yapılarını güçlendirmelidirler ve operasyonel kabiliyetlerini artırmalıdırlar. Kiralama firmaları, işletme çıkarlarının yanında, sektörün de çıkarlarını düşünerek, kiralama hizmeti politikalarını yeniden belirlemelidirler.

Sonuç olarak, ülkemizden kurumsal kiralama firmalarının sayısının artarak, yayımlanan bu uluslararası listelerde olmalarını ve daha fazla firma ile temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, listeye yeni giren firmaların makine parkı sayıları ve ülkemizle aynı yüz ölçüme sahip gelişmiş ülkelerin makine parkı sayılarına baktığımızda, ülkemizde kiralama sektörü ve platform sektörünün çok daha büyüyeceği aşikardır. Ancak bu büyümenin, her yönüyle kurumsal bir zemine oturmuş olması gerektiğini söylemek te faydalı olacaktır.
Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı