Ana Sayfa Dergi Haberleri PLATFORMDER, AB-TÜRKİYE YEŞİL KORİDORLAR STK AĞI ÜYESİ OLDU

PLATFORMDER, AB-TÜRKİYE YEŞİL KORİDORLAR STK AĞI ÜYESİ OLDU

11 views

Platformder, Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı meslektaşları arasında AB müktesebatı ve karayolu taşımacılığı sektörü politikaları kapsamındaki alanlarda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli sürdürülebilir iş birliği kurmak adına, karayolu taşımacılığı sektörünün paydaşı olan 50 STK’dan biri olmuştur.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği), ABKAD (AB ve Küresel Araştırmalar Derneği), Polonya Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği ZMPD ve Brüksel merkezli Avrupa Komşuluk Konseyi ENC işbirliğinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan “ Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İş birliği: Beklentiler ve Olasılıklar” başlıklı bir projeyi Nisan 2021 tarihinde hayata geçirmeye başlamıştır.

Bahse konu kuruluşlarca yürütülen projenin genel amacı, Türkiye ve AB / AB üye ülkeleri arasındaki karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir.

“EU-Turkey Green Corridors CSO Network (AB-Türkiye Yeşil Koridorlar STK Ağı)”, ülkemizdeki STK’ların değerli katılımıyla güçlenecek ve Türkiye lojistik sektörünün AB’ye uyumu sürecinde en çok ihtiyaç duyulan STK iletişim ve etkileşimlerine aracılık yapabilecek etkin bir platform sunacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:
https://www.eutransportdialogue.org/tr/