Saygıdeğer Üyemiz

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz gereği, 2 yılda bir MAYIS AYI içerisinde Personel Yükseltici Platform İşletmeci, İmalatçı ve Distribütörleri Derneği’nin (PLATFORMDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaktadır. Bu doğrultuda, Dernek Yönetim Kurulu 02 NİSAN 2021 tarihinde 3. Olağan Genel Kurul için karar almış bulunmaktadır.
PLATFORMDER 3.Olağan Genel Kurul Toplantısının ilki 18 MAYIS 2021 SALI GÜNÜ aşağıda detayları belirtilmiş yerde ve saatte yapılacaktır. Kanun gereği ilk toplantıda yeter sayısı bulunamaz ise, PLATFORMDER 3.Olağan Genel Kurul aynı yer ve aynı saatte 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNÜ çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Toplantı sonrasında Akşam Yemeği ikramımız olacaktır.
PLATFORMDER 3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı İçin 1. Tarih : 18 MAYIS 2021 SALI
Toplantı İçin 2.Tarih : 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE (Yeter Sayı Olmadığında)
Genel Kurul : 16:30 – 18:00 arası
Akşam Yemeği : 18:00 – 19:00 arası
Yer : BYOTELL KOZYATAĞI
Navigasyon Linki : https://g.page/byotell?share
Adres : Saniye Ermutlu Sok. No:3, 34742 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul
LCV : 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar
İrtibat : 0 216 466 87 22
Eposta : platformder@platformder.org.tr
GENEL KURUL HAKKINDA
1. 5253 sayılı kanun gereği dernek üyeleri bizzat kendileri katılmak zorunda olduklarından vekâletle oy kullanımı kabul edilemeyecektir.
2. Genel Kurul kanun gereği sadece Dernek üyeleri arasında yapılacaktır. 721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 68. maddesinde; Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkının olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 73. maddesinde “Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, dernek yönetim kurulunda görev alan kişilerin o derneğin üyesi olması gereklidir.
3. Pandemi kuralları çerçevesinde; oy kullanacak üye firma temsilcisi dışında kimse salona alınamayacak olup, toplantı salonuna giriş öncesinde HES kodu sorgulaması gerçekleştirilecektir. Yoğunluk oluşmaması adına olabildiğince zamanında gelinmesini ve HES kodunuzun kayıt sırasında hazır edilmesini önemle rica ederiz. Toplantı süresince maske takılması zorunlu olup, yedek maske ve dezenfektan toplantı sırasında hazır bulundurulacaktır. Toplantı için masalar Sosyal Mesafe Kurallarına uyacak şekilde, 3 er kişi oturacak şekilde hazırlanacaktır. Lütfen bu oturum şeklini toplantı süresince bozmayınız.
4. T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 3.Olağan Genel Kurul Tarihlerini de kapsayacak koronavirüs tedbirleri alınması durumunda, 3.Olağan Genel Kurulumuz, Bakanlık tarafından yayınlanacak ve derneklerin genel kurul yapmalarına müsaade edecek olan yeni genelgeye kadar ertelenecektir.
5. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNCA:
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı usulü
Madde 14 –
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
6. Genel Kurulda aday olmak isteyen üyelerimiz, dernek tüzüğünde belirtilen şartlarda hazırlayacakları üye listelerini 25 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar dernek merkezine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ayhan’ın Açılış Konuşmaları
4. Kongre Divan Başkanlığı Seçimi ve Yetki Verilmesi
5. Genel Kurul Gündeminin Okunması ve Onaylanması
6. 2019 – 2021 Dönemi Faaliyetlerinin Okunması ve İbrası
7. 2019 – 2021 Dönemi Mali Raporun Sunulması ve İbrası
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası
9. Yeni Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
10. Seçilen Yönetim Kurulu Adına Teşekkür Konuşması
11. 2021 – 2023 Tahmini Bütçenin Onaylanması
12. Gelecek Dönem Hedeflenen Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
13. Genel Kurul Tarafından Yönetim Kuruluna Yetkiler Verilmesi
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.