ABD’de, hava çalışma platformları (AWPs) olarak da bilinen Mobil yükseltme çalışma platformları (MEWPs), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından belirlenen ve ACS A92 Komitesi tarafından geliştirilen standartlara uygun olarak üretilmektedir. A92 standartları, tüm üreticilerin takip etmesi gereken, ekipman tasarımında ve imalatında rehberlik sağlamaktadır. Ekipmanın güvenli kullanımı ve eğitim gereksinimleri için planlama ve işletmelerin ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına da yardımcı olmaktadır. Bu standartlar, tüm tarafların görev ve sorumluluklarını açıkça belirtmektedir.
Halihazırda, ANSI A92 Standartlarının gereksinimleri ekipman sınıflandırması ile belirtilmiştir. A92.3 manuel tahrikli platformlar için; A92.5 bom tipi platformlar için, A92.6 makas tipi platformlar ve A92.8 köprü altı muayene cihazları için kullanılmaktadır. Her standart, temsil ettiği makine kategorisinin; tasarım, güvenli kullanım ve eğitim gereksinimini belirlemiştir.
Yeni ANSI A92 Mobil yükseltme çalışma Platformu (MEWPs/AWPs) tasarımı, Güvenli kullanım ve eğitim standartları paketi Aralık 2018’de yayınlanmıştır. Tüm endüstri paydaşlarının, standardın yayın tarihinden itibaren 12 ay içinde, standart paketinde bulunan tüm gerekliliklerle uyumlu hale geleceklerdir.

GENEL DEĞİŞİKLİKLER
• Tüm kavram kargaşalarına son vermek adına, Mobil yükseltme çalışma platformları (MEWPs) olarak adlandırılacaktır.
• Bu üç standardın birincil görevi; tasarım, güvenli kullanım ve eğitim olmuştur. Daha önce yazılan 4 standardın yerine geçmiştir. (manuel olarak itilmiş, kendinden tahrikli bomlar ve makaslar, köprü altı inceleme cihazları)
• Ürün sorumlularına ait el kitapçığı (satıcı, kullanıcı ve operatör) bulunmaya devam edecektir.
• Yeni yürürlüğe girecek güvenli kullanım ve eğitim gereklilikleri, yeni ve mevcut Mobil yükseltme çalışma platformları için geçerli olacaktır.
• Yayın tarihinden sonra üretilen ürünlerde, mevcut veya yeni standartlara uyacak şekilde tasarım yapılabilecektir. Yürürlük tarihinden sonra üretilen ürünlerin A92.20 ile uyumlu olması gerekmektedir. Mevcut ürünlerde ise, yeni standartta üretim güncellemesi gerekmeyecektir.
• Yeni eğitim sınıflandırmaları getirilmiştir.

TASARIMDA (ÜRETİMDE) YENİ DEĞİŞİKLİKLER
• Aktif Platform yük algılaması
• Yeni rüzgâr gücü gereklilikleri
• Yeni stabilite testleri
• Makaslı ve dikey platformlarda zincirli girişler kaldırılmıştır.
• Eğim sensörü ile hareket kısıtlaması getirilmiştir.
• Bir sonraki muayene tarihini gösteren çıkartma yapıştırılacaktır.
• Kullanıcı el kitabı, ürünün işlevlerini, özelliklerini, çalışma özelliklerini, sınırlamalarını ve tanımayı açıkça belirtecektir.
• Korkuluk yükseklikleri 1m’den (39,5 inç) 1,1 m’ye (43,5 inç) yükselmiştir. Bu da standart; kapılarda hareket için katlanır raylar için yeni model uygulamalarını gerektirebilecektir.

Bir sonraki yazımızda Güvenli Kullanım ve Eğitim’de ki değişiklikleri anlatmaya çalışacağız.