Türkiye’de Personel Yükseltici Platform Pazarı 2023 yılında da büyümesini sürdürdü. Sektördeki satışlar bir önceki yıla göre %86 büyüyerek, 6.500 adetlere ulaşırken, toplam makine sayısı 30.000 sınırını aştı. Bu sayı ile her yüz bin kişiye düşen platform sayısı 5 birim artarak 32 oldu.


2023 yılı satışlarında makine dağılımı; Makaslı Platformlar %88.10, Eklemli Platformlar %8.84, Teleskobik Platformlar %0.46, Dikey Platformlar %1.50 ve Diğer Platformlar %1.10 luk oranlarda gerçekleşti

Ülkemizde Personel Yükseltici Platform Pazarındaki gelişmeler, yasal mevzuatlardaki düzenlemelerin devreye girmesiyle hızlı bir şekilde artmış ve bu artış pazara yeni aktörlerin girmesiyle de devam etmiştir.

2013 – 2023 yılları arasındaki ortalama büyüme oranı sektörde %20 olarak gerçekleşirken, temel büyüme oranı %600’ün üzerine çıkmıştır.

2023 yılında nihai kullanıcıya satılan makine sayısının oranı, ortalama %30 ve toplam makine satışı içerisinde yerli üreticinin oranı %20 olarak gerçekleşmiştir.

Yıllara göre makine adet verilerini incelediğimizde, artış trendini gözlemleyebiliriz. Bu verilere dayalı olarak sektördeki gelişimi 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

  1. Yıllık Artış Oranı: Her yıl toplam makina sayısında bir artış gözlenmektedir. Bu da genel olarak bir büyüme eğilimini yansıtmaktadır. Örneğin, 2018’den 2019’a kadar olan dönemde 1,000 makina, 2019’dan 2020’ye kadar olan dönemde 1,000 makina ve benzer şekilde devam eden yıllarda artışlar görülmektedir.
  2. Yıllık Artış Hızındaki Değişim: 2020’den 2021’e kadar olan dönemdeki artış, diğer yıllara kıyasla biraz daha yüksek görünmektedir. Bu dönemdeki belirgin artış, farklı faktörlerin (ekonomik büyüme, sektörel talep, sektöre giren yeni firmalar ve teknolojik ilerlemeler gibi) etkisi olmuştur.
  3. Toplam Makina Sayısındaki Genel Artış: 2018’den 2023’e kadar olan süreçte toplam makina sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu, sektördeki genel büyümenin ve talepteki artışın göstergesidir.
  4. 2022-2023 Yılındaki Büyük Artış: 2022’den 2023’e kadar olan dönemdeki büyük artış, sektörde önemli gelişmelerin, talep patlaması ve büyük yatırımların sonucu oluşmuştur.

Gelişen pazarlarda büyüme, genellikle yeni fırsatlar ve zorluklarla dolu bir süreçtir. Bu pazarlar genellikle ekonomik, teknolojik veya demografik değişimlerle bağlantılı olarak ortaya çıkar. İşletmeler için bu tür pazarlarda büyüme, rekabet avantajı sağlama ve genişleme fırsatları oluşturma potansiyeli taşır.

Gelişen pazarlarda büyüme, doğru stratejilerin ve dikkatli planlamanın bir sonucu olarak gerçekleşir. İşletmelerin bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmeleri, yerel koşullara uygun stratejiler geliştirmeleri ve değişen şartlara hızlı bir şekilde adapte olmaları önemlidir.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre gerçek büyüme ile ortalama büyüme ilişkisini görebilirsiniz. Gerçek büyüme ile yıllık ortalama büyüme arasındaki farklar genellikle çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Sektörümüz için bu başlıkları; Mevsimsellik ve Dönemsel Dalgalanmalar, Döviz Kuru Dalgalanmaları, Ekonomik Döngü ve Krizler, Teknolojik Gelişmeler, Yatırım ve İnşaat Projeleri, Politika ve Kanun Yapıcının Düzenleyici Değişiklikleri şeklinde sıralayabiliriz. Bu faktörlerin kombinasyonu, gerçek büyüme ile yıllık ortalama büyüme arasındaki farkları meydana getirmektedir.

Ülkemizde Personel Yükseltici Platform pazarındaki gelişmeleri tetikleyen başlıklar aşağıdaki gibidir.

  1. İnşaat Sektöründeki Aktivite: İnşaat sektöründeki faaliyetlerin artması, personel yükseltici platformların talebini artırmaktadır. Yeni binaların inşa edilmesi veya mevcut binaların bakımı ve iyileştirmesi bu tür ekipmanlara olan ihtiyacı artırmıştır.
  2. Mevzuat, Güvenlik ve Verimlilik: İş güvenliği standartlarının yükselmesi ve iş süreçlerindeki verimlilik talepleri, personel yükseltici platformların kullanımını teşvik etmeye başlamıştır. Bu ekipmanlar, işçilere daha güvenli ve hızlı bir şekilde yüksek noktalara erişme imkânı sunmaktadır.
  3. Şehirleşme ve Altyapı Projeleri: Şehirleşme süreçleri ve büyük altyapı projeleri, personel yükseltici platformların kullanımını artırmıştır. Özellikle şehirlerdeki yüksek binaların bakımı ve onarımı için bu tür ekipmanlar önemli hale gelmiştir.
  4. Çevresel Düzenlemeler: Çevresel düzenlemeler ve sürdürülebilirlik trendleri, daha çevre dostu ve enerji verimli personel yükseltici platformların talep görmesine yol açmıştır.
  5. Teknolojik İlerlemeler: Yenilikçi teknolojilerle donatılmış personel yükseltici platformlar, operasyonel verimliliği artırmış ve bu da pazar talebini etkilemiştir.
  6. Kullanım Alanları: Her geçen yıl Personel Yükseltici Platformların kullanım alanları genişlemektedir ülkemizde. Kullanıcılar ekipmanları tanıdıkça ve kabiliyetlerini gördükçe, talepler artmış ve büyümeyi tetiklemiştir.

Farklı tedarikçiler arasındaki rekabet, fiyatlar, teknolojik özellikler ve müşteri destek hizmetleri gibi faktörler sektördeki büyümeyi etkileyebilecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’de Personel Yükseltici Platform pazarının potansiyelinin, en başta bu ürünlerin kullanım alanlarının bilinirliğinin artmasıyla ve en önemlisi kanun koyucunun gerekli denetimleri yapmasıyla pozitif büyüme eğilimini uzun süre göstereceği aşikardır.

Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı
IPAF Ülke Müdürü