Ülkemizde Personel Yükseltici Platform Pazarı 2021 yılında bir önceki yıla %100’ün üzerinde bir büyüme göstererek 2.000 adetlere ulaşmıştı. 2022 yılında ise bu büyüme bir önceki yıla göre %70 olarak gerçekleşmiş ve 3.500 adetlere ulaşmıştır. Toplam satış içerisinde yerli üretim payı %35 olarak gerçekleşirken, son kullanıcıya satış oranı ise %40 civarında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu rakamlar ile pazarda toplam makine sayısı, son kullanıcı da dahil olmak üzere, 23.000 adetlere ulaşmıştır diyebiliriz.

Personel Yükseltici Platform ürün gruplarının işlevselliği ve bilinirliği arttıkça, yıllar içerisinde ürün gruplarına olan taleplerde de artışlar gözlemlenmeye başlamıştır. Bu artışı yüzde olarak 2022 yılı içerisinde Dizel Teleskobik Platformda görmekteyiz. Dizel Teleskobik Platformu sırasıyla, Çekilebilir, Dizel Makaslı, Örümcek, Akülü Eklemli, Akülü Makaslı, Dikey Platform ve Dizel Eklemli takip etmektedir.

Öte yandan TUIK verilerine baktığımızda ise Sabit Personel Yükseltici Platformda İthalat 750.000 USD, İhracat 910.000 USD, Mobil Personel Yükseltici Platformda İthalat 35.350.000 USD, İhracat 5.350.000 USD ve Araçüstü Personel Yükseltici Platformda İthalat 38.500.000, İhracat 9.000.000 USD olarak gerçekleşmiştir. Toplamda 2022 yılında sektörde İthalat 74.600.000 USD ve İhracat 15.260.000 USD olmuştur.

Personel Yükseltici Platform sektöründe kiralama faaliyeti yapan firmaların Nace Kodu 77.32.01 olarak tanımlanmıştır. Bu Nace Kodunun açılımı; “Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi” şeklindedir. TUIK tarafından yayımlanan Nace Rev.2 “77.32.01” verilerine baktığımızda, 2022 yılında; 880 firmanın, 5.000 çalışan ile 3,4 Milyar TL Ciro yaptığını görmekteyiz.

Personel Yükseltici Platform sektöründe ekipman talebi arttıkça, kiralama şirketleri filolarını büyütmek ve yenilemek için daha uzun süre beklemek zorunda kalmaları nedeni ile, kullanılmış ekipmanlarını satarak makine parkını yenilemeyi pek fazla tercih etmemektedir. Çünkü halihazırda 2022 yılında sektör %90 ın üzerinde bir dolulukta çalışma gerçekleşti.

Bir diğer önemli konu da Personel Yükseltici Platform sektöründe üreticilerin “Çevreci Ürün” e yönelmelerinin getireceği maliyet artışı olacaktır. Çünkü, elektrikli araçlar her geçen gün daha görünür, güvenilir ve daha rekabetçi hale geliyor. Önümüzdeki yıllar, elektrikli ekipman tasarımı, üretimi ve satın alımı için önemli gelişmelere sebep olacaktır diyebiliriz.