Ana Sayfa Dergi Haberleri PERSONEL YİKSELTİCİ PLATFOM ÜRÜN GRUBU SEÇMELİ DERS OLDU

PERSONEL YİKSELTİCİ PLATFOM ÜRÜN GRUBU SEÇMELİ DERS OLDU

7 views

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara ve Antalya’da farklı tarihlerde düzenlenen Müfredat ve Program Geliştirme Çalıştaylarına katılarak, Derneğimizin talebi doğrultusunda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Program Geliştirme Komisyonunun da desteği ile, “Personel Yükseltici Platformlar” sertifika dersinin konuları ve kazanımları belirlenerek ders bilgi formları oluşturmuştu.

Bu kapsamda hazırlanan program ile Personel Yükseltici Platformlar 11. Ve 12. Sınıflarda 4 saatlik seçmeli ders olarak konulmuş bulunmaktadır.

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak personel yükseltici platformların arıza tespitlerini, onarımını, ayarlarını ve onarımlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersler; Statik Personel Yükseltici Platformlar, Mobil Personel Yükseltici Platformlar ve Araç Üstü Personel Yükseltici Platformlar başlıklarında verilecektir.

Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek bu programın müfredata seçmeli ders olarak eklenmesi, sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım olmuştur.