Meydana getirdiği katma değer ve istihdam imkanlarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir öncü görevini üstlenen İnşaat Sektörü, ülkeler için her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Zira günümüzde ‘inşaat’, yalnızca çevrenin inşa edilmesini değil; bakımı, onarımı ve işletilmesi faaliyetlerinin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeye ilave olarak, değişen inşaat imalat teknolojileri, beraberinde yeni ekipmanların kullanımasını zaruri hale getirmiştir. Bu değişiklikte en önemli etken “İş Sağlığı ve Güvenliği” olmuştur diyebiliriz. Ancak tek başına iş sağlığı ve güvenliği yeterli değildir. Ekipmanların üretimindeki standartların da önemi büyüktür.

Personel Yükseltici Platformlar, inşaat sektöründe imalatın gerçekleştirilmesinde önemi her geçen gün artmaya başlamıştır. Ürün çeşitliliğinin fazla olması, personel yükseltici platformların, inşaat sektörünün vazgeçilmez ekipmanı haline getirmeye başlamıştır.

Personel Yükseltici Platform imalatındaki gelişim ile birlikte, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları İçin; Tasarım Hesapları, Denge Kriterleri, Yapım, Güvenlik, Muayene ve Deneyler ile alakalı olan “TS EN 280+A1” standartı önem kazanmıştır.

Burada yeri gelmişken belirtmekte fayda var, TS EN 280 ve  TS EN 280+A2 standartları iptal edilmiş standartlardır. Şu anda geçerli olan standart “TS EN 280+A1” dir. İşletmeciler ürün alırken bu standardı sorgulamalıdır.

 Peki “TS EN 280+A1” standardı neleri kapsamaktadır?

Bu standard, sadece zemin seviyesinde veya şasi üzerindeki erişim konumlarından iş platformuna insanların binmesi ve inmesi amacıyla, iş platformundan çalışmayı gerçekleştirecekleri çalışma konumlarına insanların taşınması için kullanılan yükseltilebilen seyyar iş platformlarının bütün tipleri ve boyutları için gerekli güvenlik kuralları ve önlemlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu standart, personel yükseltici platformların güvenli kullanımı ve işletilmesinden sorumlu; tesis sahipleri, işverenler, yöneticiler, operatörler ve eğitmenler içinde önemlidir.

Standardın içeriğinde, personel yükseltici platformların; ilk hizmete girmeden önce yapısal tasarım hesaplamalarını, kararlılık kriterlerini, güvenlik incelemelerini ve testlerini bulabileceksiniz. Kullanımdan kaynaklanan tehlikelerin tanımları yapılarak, bu tehlikeleri önlemek ve azaltmak için gerekli yollar da yine bu stadart içerisinde tanımlanmıştr. Ek olarak, kullanım talimatı ve işaretler gibi gereksinimler de yine bu stadard içinde bulunmaktadır.

Standart, piyasada sürekliliğini sağlamak için uzmanlar tarafından sistematik olarak gözden geçirilmiştir ve önemli teknik değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin belli başlıları aşağıdaki gibidir:

  1. Yeni güvenlik kullanım gereksinimleri ve risk yönetimi yönergeleri
  2. Yük ve kuvvetlerde değişiklikler
  3. Personel Yükseltici Platformlarda yüksüz ağırlığa ilişkin bileşenleriyle ilgili değişiklikler.

Sonuç olarak, işletmeciler ürün alırken, bu standardın güncelliğini ve uygulanıp uygulanmadığını, uygulama neticesinde alınan sertifikanın olup olmadığını makinalarda aramaları gerekmektedir. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz konuları içeren teknik dökümanları da üreticiden istemelidirler.

Standardın olmadığı veya güncelleştirilmediği hallerde, ürünün kullanımı esnasında meydana gelebilecek kazalardan çok canı yanabilir. Bu hususta işletmecilerin dikkatli olmalarında fayda var.

Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı