Platformder, üyelerine yönelik MYK – Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı, Makine Bakım Onarım belgelendirme çalışmalarına; Seviye Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgelendirme firması ile yapmış olduğu ortak çalışma kapsamında devam ediyor.

5544 Sayılı kanun kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfındaki Mesleklerde; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirilmiştir durumdadır. Personel Yükseltici Platformlar’ da İş Makinası Sınıfında olup, bu ekipmanların bakım ve onarımı da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfındaki Meslekler arasında yer almaktadır. 2021 yılından sonra bu belge sahip olmak zorunlu hale gelecektir.

Belge Zorunluluğu Kapsamında bulunan mesleklerde Devlet Teşviki bulunmakta olup Sınav ve Belge Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanmaktadır.

Belgeli Kişileri İstihdam Eden İşverenlerin İşveren Sigorta Primleri Devlet Tarafından Karşılanmakta olup; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmekte, bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalı ve işveren sigorta prim desteği belgenin zorunluluk kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri kapsamaktadır.

Belgelendirme çalışmaları İstanbul ve Bursa’da devam ederken, diğer illerde de gelen talepler doğrultusunda belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.