2018 yılı ile beraber T.C. Ekonomi Bakanlığı tarfından yayınlanan 2018/1 İthalat Tebliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklikler olmuş ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarfından yayınlanan 2018/1 İthalat Tebliği, Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esaslar ile, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Eşya ile alakalı usul ve esasları da ayrıca düzenlemektedir.

Bu tebliğde özetle, Personel Yükseltici Platform ürün grubunu ilgilendiren 870590809011 GTIP numarasına sahip “Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar” ve 842890909000 GTIP numarasına sahip “Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makina ve cihazlar” için aşağıdaki değişiklikler olmuştur.

870590809011 GTIP numarası için: ilgili tebliğin eklerinde bulunmamaktadır. Bu ürün için 10 yaş sınırı getirlimiş olup, ayrıca 70 metre altı 2.el ithalatına da izin verilmemektedir. Bu konuda İthalat Genel Müdürlüğü nihai yetkilidir.

842890909000 GTIP numarası için: 15 USD / KG kıymet bedeli uygulanacak olup, TAREKS referans numarası alınan yıldan (TAREKS referans numarası alınan yıl hariç) en fazla 10 yıl önce üretilmiş olması kaydıyla eşyanın ithaline izin verilecektir.

T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denzicilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin amacı ise, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu yönetmelikte yapılan ve sektörümüz ile alakalı en önemli değişiklik ise; 2.madde de yapılmıştır. Bu değişiklikte, artık, “Altı dingilin üzerindeki lastik tekerlekli vinç veya cenaze aracı veya ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş araçların kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımalar veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmemiş taşıtlarla yapılan taşımalar” yönetmelik kapsamı dışına alınmıştır.

Bu ifade daha önce; “Araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer alan iş makinası işlevi gören araçlar ile cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak yer alan araçlarla kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımalar.” Şeklinde yönetmelikte geçmekteydi.

Ayrıca bu yönetmelik kapsamında artık, tüm K2 belgeli firmalar, ticari taşıtlarını leasing ile alabileceklerdir.

Saygılarımızla
Abdullah TUNCER
PLATFORMDER Genel Sekreter Yardımcısı