SAHA İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi” konulu çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Çalıştaya, sektörü temsilen derneğimiz de davet edildi.
Açılış konuşmalarında, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma, Uzay ve Havacılık sektörü için mesleki ve teknik eğitimde tüm Türkiye’de model olacak bir çalışma içerisindeyiz. İnsan kaynağımızın günümüz teknolojik altyapılarına uygun kalifiye düzeyde eğitim alması; ülke olarak hedeflerimize ulaşmamız açısından kritik öneme sahip” dedi. Sayın Bayraktar, “SAHA İstanbul’un kuruluş amacı savunma sanayiindeki milli teknoloji hamlesine ortak olmak, destek olmak. Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak durumdan vazife çıkardık. Mesleki ve teknik eğitimde de tüm Türkiye’de model olacak bir çalışma başlatacağız” diye konuştu.
Bayraktar gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu:
“Mesleki ve teknik eğitim alan gençlere en önemli tavsiyemiz, ilgilendikleri alanlarda iş yapan şirketlerde, AR-GE Merkezlerinde, Teknopark’larda ve savunma sanayinde ileri ve yüksek teknolojiyle iş yapan firmalarda staj, yarı zamanlı çalışma yapsınlar. Bu firmalarda üretilen projelere entegre olmaları ve projelere katkı sunmaları gençlerimizin gelecekleri açısından önemli katkı sunacaktır. Ayrıca Teknofest gibi ulusal veya uluslararası yarışmalara takımlar oluşturarak katılsınlar. Gelişimleri açısından ufuk açıcı olacaktır.”
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Serkan Gür “Milli eğitim milli üretim” sloganı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Gür, “Sanayicilerin eğitimcilerin ve öğrencilerin bir araya geldiği çalıştayı bakanlık olarak çok önemsediklerini belirten Gür, “Bu bizim için bir hayaldi” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Mesleki ve Teknik Eğitim hedefleri hakkında bilgi veren Gür, “Milli eğitim, milli üretim” sloganı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.
Özellikle savunma ve havacılık konusunda yetenekli, bu alanda gelişmeye destek verecek, bilimi takip eden, milli teknoloji hamlesinin beyni olabilecek gençler yetiştirmek istediklerini belirten Gür, SAHA İstanbul ile yapılan işbirliğinin bu alanda önemli bir başlangıç olacağını söyledi.
Gür “Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye demek. Mesleki eğitim güçlenirse, Türkiye güçlenir” dedi.
Sanayicilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin katıldığı çalıştay sonrasında sunulan öneriler dikkate alınarak hazırlanacak sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak. Eğitim uygulamalara ilişkin öneriler İstanbul’daki seçilmiş pilot okullarda başlatılacak. Daha sonrasında da yaygınlaştırılacak. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Sunulan öneriler sonunda hazırlanacak rapor ile eğitim alanında kanun ve mevzuat değişikliğine ihtiyaç olursa SAHA İstanbul olarak bunun da takipçisi olacağız” dedi.
Platformder olarak çalıştayın 2. Kısmında yapmış olduğumuz faaliyetleri, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili problem ve çözüm önerilerini komisyon üyelerine anlattık. Komisyon üyeleri tarafından kayıt altına alınan görüşlerimiz, çalıştay sonunda hazırlanan raporda yer aldı.