Personel Yükseltici Platformlar yüksekte çalışma gerektiren işlerde güvenli çalışma ortamı sağlayan ekipmanlar olmasına rağmen, kazalar meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucu da ciddi yaralanmalar olmaktadır. Platformdan düşme, elektrik çarpması, tuzağa düşme, devrilme, sıkışma, bir nesnenin veya aracın çarptığı veya düşen bir nesnenin çarptığı platform kazaları en çok görülen kaza türleri arasında yer almaktadır.

IPAF tarafından toplanan kaza istatistikleri analiz edilerek raporlanmakta ve kazaların minimuma indirilmesi için gerek kullanıcı gerekse üreticinin bilinçlendirilmesi için faaliyetler yürütülmektedir. Bu çalışmalar halihazırda 75 ülke tarafından kullanılmaktadır.

2020 yılı içerisinde; 736 olay bildirilirken; 768 kişi bu kaza istatistik çalışmasına katıldı. Bu çalışmada; makine veya mala zarar veren 168 olay, 159 ramak kala olayı, 178 hafif yaralanma, 72 büyük yaralanma, 15 farklı ülkede 172 ölümlü kaza, 195 kişi 174 ölüm raporlanmıştır.

Kaza raporlarında öne çıkan bir önemli durum da teslimatlarda meydana gelen kazalardır. 164 kazanın olması ve bu kazlarda 6 ölümün raporlanması, teslimat yapacak personellerin eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu sonucunu doğurmuştur. Yükleme ve boşaltma eğitimlerine önem verilmesi bu raporun sonuçları arasında yer almıştır.

2016-2020 yılları arasındaki raporlanan kazaların özet tablosu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yukarıdaki tabloda verilen kazalar incelendiğinde, doğru bir planlamanın yapılmadığı sonucuna varılmaktadır. Yüksekte çalışma gerektiren işlerde risk değerlendirmesi yapmak, makine seçiminden çok daha önemlidir. Güvenli çalışma prosedürü oluşturmak için; titiz bir saha değerlendirmesi, zemin koşulları, hava durumu, trafiğe yakınlık, yerdeki ve yukarıdaki tehlikeler, operatörün kullanacağı ekipman ile ilgili almış olduğu eğitim ve prosedürlere uygun faaliyetleri yürütmesi göz önüne alınması gereken en önemli konu başlıklarıdır.

2016 – 2020 yılları arasında meydana gelen ölümcül kazalarda en çok karşılaşılan kaza türleri %23 ile düşme ve elektrik çarpması, tuzaklara kapılma %19, platform devrilmesi %12, araç çarpması %6 ve platforma düşen nesne %5 olmuştur.

Tüm kazaları incelemek, bu kazaların altında yatan problemleri incelemek, personel yükseltici platformların daha güvenli kullanılmasında çok önemlidir. Çünkü düzgün yapılmayan güvenli çalışma prosedürü, beraberinde kazaları getirmeye teşnedir. Yüksekte güvenle çalışma için planlama, daha güvenli çalışmanın anahtarıdır.

Personel Yükseltici Platform kullanımına ilişkin, yetkili bir kişi tarafından, yeterli planlama her zaman işe başlamadan önce yapılmalıdır ve aşağıdaki hususları içermelidir.

1.Yapılacak iş için doğru makine seçimi
2.Ekipmanı kullanacak kişinin operatörlük belgesine sahip olması
3.Doğru kişisel koruyucu donanımlar ile çalışma yapılması
4.Platform sepeti dışına çıkarak çalışmanın önüne geçilmesi
5.Platformların çalışmasına ve uzamasına engel olacak durumların tespitinin önceden yapılması
6.Platformun çalışma ortamının şerit içerisine alınarak düşebilecek cisimler için koruma önleminin alınması
7.Platformda çalışırken çevreden geçen elektrik hatlarına dikkat ederek gerekli tedbirleri alarak çalışma yapılması
8.Çalışılacak zeminin altındaki koşulların kontrol edilmesi
9.Çalışacak platformun araç ve insan trafiğinden tecrit edilmesi,
10.Potansiyel sıkışma risklerinin belirlenmesi ve gerekli ikincil korumaların sağlanması
11.Operatörlerin bilgi ve becerilerini taze tutacak eğitimlere önem verilmesi
12.Tüm plan ve prosedürlerin kurallara uygun ve yapılabilir olması
13.Yer kurtarma personellerinin belirlenmesi
14.Gerekli eğitimleri almış personeller tarafından yüksekte çalışmanın gözetim altına alınması.

IPAF tarafından hazırlanan bu rapora ülkemizin de dahil olması, yüksekten düşme gibi en büyük paya sahip kazaların önüne geçmede önemli bir role sahip olabilecektir. Bu sayede yüksekte çalışma gerektiren tüm işlerde personel yükseltici platformların doğru şekilde kullanılarak kazaların önüne geçmiş olabiliriz.

Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynak: IPAF GLOBAL SAFETY REPORT 2021