Bilindiği üzere Personel Yükseltici Platformlar, yüksekte çalışma gerektiren işlerde geçici olarak güvenli ortamlar sağlayan ekipmanlardır. Bu nedenle ikinci el bir Platform satın alırken, kullanılmadan önce, güvenlik mevzuatına uygunluğu ve çalışacağı ülkede ilgili standartları karşılıyor olmalıdır. Platformun, tüm güvenlik sistemleri çalışır durumda olacak şekilde satın alınmalıdır.
Mevzuat Açısından Nelere Dikkat Edilmelidir?
1.Eğer ürün 2.el olarak yurt dışından ithal edilecekse, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’ne uygun ithal edilmesi gerekmektedir. Bu tebliğ kısaca; 2.el ithalatta 10 yıl yaş sınırı ve 30 USD/Kilogram CIF Kıymet bedeli uygulamaktadır Platformlar için.
2.Personel Yükseltici Platformlar, üretildiği yıl içinde ithal edilmelidir. Aksi durumda, bir sonraki yıla kalan ürünler sıfır olarak ithal edilmek istendiğinde, yukarıda belirttiğim tebliğe tabi olmaktadırlar.
3.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanları Yönetmeliğine uygun olmalıdır
4.Makine Direktiflerine uygun olmalıdır
5.Motor Emisyon standartlarını azami olarak karşılaması gerekmektedir.
6.Karayolu ile ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır.
7.İlgili Ticaret Odasından gerek sıfır olsun gerek 2.el olsun, satış tescilinin yapılması gerekmektedir.
8.Platform; tasarım, test ve operasyonel gereksinimlerini kapsayan standartları azami derecede karşılıyor olması gerekmektedir.
9.Platform’u kullanacak kişilerin mutlaka MEB Onaylı Personel ve Yük Yükseltici Operatörlük Belgeleri olması gerekmektedir.
2.El Platform Alırken Hangi Belgeleri İstemeliyiz?
Herhangi bir Platform’u 2.el olarak alırken, aşağıdaki belgeleri her bir ekipman için istemeliyiz. Bunlar, Platformun güvenli çalışma koşulunu göstermesi için gerekli olan belgelerdir.
1.Operatör Kılavuzu
2.Çalıştırma Talimatı
3.Üretici Test Raporu
4.Varsa ürün ile alakalı yapılmış değişiklikleri içeren teknik ve güvenlik bültenleri
5.Üreticinin Uygunluk Beyanı
6.Bakım geçmişi ile ilgili kayıtlar
7.Periyodik Kontrol Kayıtları (üç, altı veya yıllık)
8.Önemli Denetim Kayıtları
Makine Üzerindeki Plaka ve Etiketler Nasıl Olmalıdır?
Platform üzerinde bulunan ve üretici tarafından koyulan plakada; referans alınan standartlar ile platformun çalışma sınırlarının okunur bir biçimde yazılı olması gerekmektedir. Ayrıca tüm etiketlerin yerinde, okunaklı ve resmi bir dilde olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Tüm etiketlerin bir listesi tipik olarak kullanım kılavuzunda da verilmiştir. Aksi bir durum var ise mutlaka üretici ile irtibata geçilerek bilgi alınmalıdır.
Ürün Kaydının Yapılması ve Diğer Hususlar Nelerdir?
Alınan ürün her ne kadar 2.el de olsa, satın alındıktan sonra distribütör veya üretici ile irtibata geçerek ürünü kaydettirmek gerekmektedir. Bu sayede ilgili ürün ile alakalı güncelleme ve eğer olacak ise geri çağırmalar konusunda haberdar olunabilecektir. Öte yandan, hangi mevzuatın geçerli olduğu konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, tavsiye için derneğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynaklar
1.IPAF – International Powered Access Federation
2.FEM – European Materials Handling Federation