Dünyanın en büyük 100 kiralama şirketinin listelendiği IRN100’de bulunan firmaların gelirleri son on yılda iki katından fazla arttı.
Sektörün kayda değer büyümesi, %9 luk birleşik yıllık büyüme oranına eşitken, aynı dönemde inşaat ekipmanları ise sadece %4 arttı.
Covid-19’un etkilerini hesaba katsa bile, IRN100 gelirlerinin 2024 yılına kadar 75 milyar Euro’ya kadar yükseleceği tahmin ediyor.
IRN100, her yıl IRN tarafından derlenen şirketlerin kira gelirlerine dayalı bir lig tablosudur. Ayrıca, personel sayısı, satış noktası sayısı, sermaye harcamaları ve gerçekleştirilen kiralama türü gibi diğer ticari temelleri de ölçer.
Sektördeki temel eğilimleri ve itici güçleri vurgulamak için bu verilerin on yılda bir değeri (OHR) Off-Highway Research tarafından analiz edilmektedir.
OHR Genel Müdürü Chris Sleight, “Konsolidasyon, Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika gibi en gelişmiş pazarların bazıları da dahil olmak üzere tüm dünyadaki büyük kiralama şirketleri için gelir artışının temel itici gücü olmuştur. Ayrıca, genel amaçlı kiralama şirketlerinin- geniş bir inşaat ekipmanı ve alet yelpazesine sahip olanlar- gelir payının, daha önce daha özel disiplinler olan AWP ve elektrik kiralama gibi alanlara geçmeye başladıkları için son on yılda arttığını gördük.
Ayrıca, tüm dünyada kendi filolarına sahip olan müteahhitlerden kiralama modeline doğru açık bir eğilim var. Bu, çoğu için yavaş bir kültürel değişimdir ve bazı ülkeler bu yolda diğerlerinden daha ileridedir. Ancak bu iki ana eğilimin devam edeceğine inanıyoruz.
“Bunun sonuçlarından biri, büyük kiralama şirketlerinin artık dünyadaki en büyük inşaat ekipmanı alıcıları arasında olmasıdır. Birçoğunun yıllık 1 milyar Euro’yu aşan sermaye giderleri var ve en büyüğü için rakam 2 milyar Euro’ya yakın. ”
Rapor, OEM’ler ve kiralama sektörüne tedarik sağlamak isteyen diğer şirketler için önemli olan büyüme eğilimlerini vurgulamanın yanı sıra, kiralama şirketlerinin kendi işletmeleri için öğretici bulabilecekleri verimlilik, ayak izi ve sermaye oranı ile ilgili temel kriterleri de analiz ediyor.
IRN Editörü Thomas Allen, “Dünyanın en büyük kiralama şirketleri yüksek oranda büyüyor, ancak aynı zamanda daha üretken hale geliyorlar, çalışan başına ve depo başına her zamankinden daha fazla gelir elde ediyorlar.”
Rapor, endüstri çapında ve şirkete özgü karşılaştırmalara ek olarak, OEM ve bayi sahipli kiralama operasyonlarının yaygınlığı ve kamuya karşı özel mülkiyetteki eğilimler gibi kiralama sektöründeki diğer eğilimleri de tartışıyor. Ayrıca raporda, kira geliri artışı ile GSYİH ve inşaat ekipmanı satışları gibi diğer temel ölçütler arasındaki karşılaştırmalar da yer almaktadır.

KAYNAK: T H E G L O B A L R E N T A L INDUSTRY AUGUST 2020 / OHR- KHL