Ülke olarak hemen hemen on yılda bir ekonomik krizler ile karşı karşıya kalmaktayız. 2008 yılında yaşanan ABD kaynaklı krizde, ki bu dönemde, gelişmekte olan ülkeler krizden nispeten daha az etkilendi. Kriz öncesi dolar kuru, 1.20 düzeylerinde seyrediyor ve “1 dolar 1 TL olur mu” tartışmaları yapılıyordu. Kriz sırasında kur, 1.7 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ülkemizde o dönemde, Personel Yükseltici Platform sektörü henüz hızlı büyüme dönemine girmemiş ve yıllık satış adetleri çok ta fazla değildi. Platformların kiralanması çok fazla bilinmiyordu. Kabaca bir rakamla, 2008 sonunda pazarda toplamda 500 adet civarında personel yükseltici platform ancak bulunuyordu. O dönemde krizi şimdiki kadar hissetmemiştik.

2018 yılında yaşamış olduğumuz krize baktığımızda, Personel Yükseltici Platform sektörünü, krizden çok fazla etkilenmiş olarak görüyoruz. İlk defa böyle büyük bir kriz ile karşılaşan sektörde, etik olmayan davranışların artmasına neden olmuştur. Bilinçsizce yapılan günü kurtarma çabaları yüzünden, sektör kan kaybetmeye başlamış ve son kullanıcılar sektörde istediğini yaptırma gücünü maalesef elde etmişlerdir. Rekabetin verilen hizmetle değil de, fiyatla belirlendiği bir dönemi sektör olarak yaşamak, eminim ki birçok firmayı derinden etkilemiştir. Etkilenmeyenler için zaten söylenecek bir söz de yoktur.

Sektörümüz özelinde dünyada rekabetin kıran kırana olmasına rağmen, firmaların kiralama gelirlerinin, doluluk oranlarının yüksek olmamasına rağmen, artıyor olması; bir şeyleri yanlış yaptığımız gösteriyor. Platformder olarak, ilgili kanunların sivil toplum kuruluşlarına izin verdiği ölçüde sektörü bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ancak, bu işler dünden bugüne hemen olmuyor. Zaman gerekiyor, sabır gerekiyor, takip gerekiyor ve en önemlisi üyelerin derneğe aidiyet duygusunun en üst seviyede olması gerekiyor.

Bu krizi bir milat bilerek, hareket etme zamanı gelmiştir. Artık değişim zamanıdır. Bizim temsil ettiğimiz sektör, inşaat sektörü ile anılan durumdan uzaklaşmalıdır. Bizler, yüksekte güvenle çalışma ortamı sağlayan ekipmanların kiralama işini yapıyoruz. Kanun ve mevzuatlar ile de bu verdiğimiz hizmet güçlendirilmiş durumda, ama biz farkında değiliz. Farkında olmak adına, derneğimiz güzel adımlar atıyor ve atmaya da devam edecektir.

Marmara Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği protokolü ile, Türkiye genelinde sektörü tanıtacağız. Ayrıca, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ile işbirliği çalışmalarına başlayacağız.

Öte yandan, sektörümüzü yurt dışında da faaliyet göstermesi adına çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Yapacağımız iş birliktelikleri ile, T.C. Ticaret Bakanlığının himaye ve destekleri ile, bu çalışmaları yürüteceğiz.

Sektörümüz adına önemli çalışmaların alt yapılarını oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Sonuçlandıkça başta üyelerimiz olmak üzere tüm sektörümüzle paylaşacağız.

Saruhan GÜNAYDIN
PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı