IPAF, ELEKTRİK ÇARPMASI VAKALARINI AZALTMAYA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA, ELEKTRİK HATLARININ YAKININDA MOBİL YÜKSELTİLEBİLİR ÇALIŞMA PLATFORMLARI (MEWP’LER) KULLANIRKEN RİSKLERİ AZALTMANIN TEMEL İLKELERİNİ VE YOLLARINI ÖZETLEYEN YENİ BİR KILAVUZ HAZIRLIYOR.

IPAF, elektrik çarpması vakalarını azaltmaya yardımcı olmak amacıyla, elektrik hatlarının yakınında Mobil Yükseltilebilir Çalışma Platformları (MEWP’ler) kullanırken riskleri azaltmanın temel ilkelerini ve yollarını özetleyen yeni bir kılavuz hazırlıyor. Conexpo’da resmi olarak lanse edilen kılavuz, sektör incelemesi ve geri bildirimlerin değerlendirilmesinden sonra, İngilizce dışı dillerde ve bölgelere özgü sürümlerde kullanıma sunulacak. Belge, dijital formatta ücretsiz olarak görüntülenebilir ve indirilebilir ve ayrıca baskıya hazır olarak da mevcut. IPAF’ın Güvenlik ve Teknik Başkanı Brian Parker şunları söylüyor: “IPAF portalı aracılığıyla son on yıllık kaza raporlamasından elde edilen verilerin analizinde, elektrik çarpması olaylarının 2015’ten bu yana önemli ölçüde arttığı görülüyor. Elektrik çarpması neredeyse her zaman ölümcüldür. Bir MEWP veya içinde bulunan kişiler enerji verilmiş elektrik hatlarına temas ederse, doğrudan veya dolaylı olarak elektriğin neden olduğu anında ölüm veya diğer yaralanmalarla karşı karşıya kalırlar. MEWP’leri içeren kazaların tüm yaygın nedenlerinde olduğu gibi, iş yeri güvenlik kültürü ve davranışı, olay sayısının azaltılmasında büyük rol oynayabilir. Altta yatan ana risklerin cehaleti veya farkındalık eksikliği, kayıtsızlığa ve güvenli olmayan durumlara maruz kalmaya yol açabilir. Bunun, sektörümüzün anlamak ve ortadan kaldırmak için çok daha fazlasını yapması gereken ve neredeyse her zaman ciddi, yaşamı değiştiren yaralanma veya ölümle sonuçlanan, çok yaygın olay türlerinden bir diğeri olduğu açıktır. Hazırlanan kılavuz, kazaları azaltabilecek veya hafifletebilecek, dolayısıyla elektrik hatlarıyla temas veya elektrik hatlarından kaynaklanan olayların sayısını düşürecek önlemleri ana hatlarıyla belirtiyor”. Parker sözlerine şunları da ekliyor: “IPAF’ın tüm sektör güvenliği ve teknik rehberliği gibi, bu da ‘yaşayan bir belgedir’ ve yapıcı geri bildirimleri dinlemeye ve bunlara yanıt vermeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle insanları belgeyi görüntülemeye ve indirmeye, okuyup anlamaya ve paylaşmaya davet ediyorum.”

KAZALARI AZALTLAK SEKTÖRÜN SORUMLULUĞUNDA
IPAF CEO’su Peter Douglas konu ile ilgili şu yorumu yapıyor: “Bu kapsamlı yeni bir belge ve elektrik hatlarının yakınında yüksekte çalışma planlama ve yürütmede faydalı olacağına inanıyorum. Kaza verilerimiz bu tür olayların yaygın olduğunu gösteriyor. Bu, sektörde hepimizi etkileyen bir zorluk ve harekete geçmek için ortak bir sorumluluğumuz var. IPAF ekibinin tüm üyelerine ve bu kılavuzu hazırlamak için zaman ve çaba harcayan üyelere teşekkür etmek istiyorum. IPAF, IPAF portalı aracılığıyla kazaları bildirmeye devam eden herkese de teşekkür eder; bu hayati verilerin analizi, güvenlik rehberliğini şekillendirmede paha biçilmez oldu.”
Elektrik Hatlarının Çevresindeki MEWP’lerin yeni IPAF Güvenli Kullanımı belgesini görüntülemek veya indirmek için www.ipaf.org/resources adresine bakabilirsiniz.

GÜVENLİĞİN KİLİT NOKTALARI
Yeni belgede yer alan güvenlik rehberliğinin kilit noktaları arasında şunlar yer alıyor:
-Kapsamlı plan yapın: Çalışma alanındaki elektrik hatları için etrafa ve etrafa bakın. Güvenlik önlemlerinin tamamlandığından emin olmak için saha araştırması ve risk değerlendirmesi yapın. Doğru makine seçimi çok önemlidir. Çalışma alanınızda elektrik hatları varsa, çalışma başlamadan önce ilgili kurum ile iletişime geçin. Operatörlerin işe başlamadan önce bilgilendirildiğinden ve çevredeki herhangi bir elektrik hattından haberdar edildiklerinden emin olun.
-Operatörlerin eğitimli olduğundan emin olun: MEWP’lerin güvenli kullanımıyla ilgili olan herkes, kullandıkları MEWP tipi konusunda uygun şekilde eğitilmeli ve makineye aşina olmalıdır.
-Yasak bölgelerinin dışında kalın: Yasak bölge elektrik hatlarının etrafındaki öngörülen güvenlik bölgesidir. Bir MEWP’yi, herhangi bir bölümünün bir yasak bölgeye girme potansiyeli olan yerlerde çalıştırmamalısınız.
Kurtarma planınızı yapın: Birini elektrik çarpmışsa veya bir elektrik hattına temas etmişse, derhal acil durum servislerini arayın ve elektriğin kesilmesi ve hatların izole edilmesi için ilgili kurumla iletişime geçin. Kal, Ara, Bekle protokolünü uygulayın.