Ana Sayfa Makaleler EKLEMLİ PLATFORMLARDA SINIFLANDIRMA KARARI ÜZERİNE

EKLEMLİ PLATFORMLARDA SINIFLANDIRMA KARARI ÜZERİNE

115 views

25 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Sınıflandırma Görüşleri Yayımlanmıştır. Yayımlanan görüşte, Eklemli Platformlar için de bir sınıflandırma kararı gelmiştir. Bu sınıflandırma kararında; eklemli platform için aşağıdaki tanım birebir yapılmıştır.

Kendinden Tahrikli Mafsallı Çubuk Forklift (Articulated Boom Lift), elektrikli motorla çalışan tekerlekli bir temel ünite üzerinde mafsallı bir hidrolik forklift ve forkliftin ucuna monte edilmiş bir çalışma platformu (kafes veya insan sepeti) ile donatılmış iş makinesi. Forkliftin maksimum hızı katlanmış haldeyken 5,2 km/sa ve katlanmamış haldeyken 0,8 km/sa’dir; maksimum çalışma yüksekliği 15,7 m, maksimum brüt ağırlığı 6,500 kg ve platform kapasitesi 227 kg’dır. Bir işçinin yüksek yerlerde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama Articulated Boom Lift yani bir Eklemli Platformun ortalama teknik özelliklerini ifade ederken, Forklift kelimesinin açıklamaya eklenmesi ve Forklift ürün grubuna ait olan 8427.10 GTIP numarası ile armonize edilmesi; bu ürünün maalesef ithalat esnasında Forklift gibi işlem görmesine neden olmaktadır.

8427.10 ürün grubunda bulunan Forkliftler için ilave gümrük vergisi (İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)) ve gümrük kıymeti bedeli üzerinden ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulaması (İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8) (21.11.2019 t. 30955 s. R.G.)) mevcuttur.

8428.90.90.90.00 GTIP numarasına sahip Articulated Boom Lift yani Eklemli Platformlar için ise sadece ilave gümrük vergisi (İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)) mevcuttur.

Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığımız konu aslında; 19.09.2022 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 2022/1610 sayılı, 13 Eylül 2022 tarihli Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde (AB), (EC) No 738/2000 Yönetmeliğinde bir tadilat yapılmıştır. Bu yönetmelik; hidrolik kaldırma cihazı ile donatılmış bir çalışma platformu ile alakalı birleşik isimlendirmeye yönelik sınıflandırma kararıdır. Bu karar hem Ortak Gümrük Tarifesi ve hem de AB’nin dış ticaret istatistiklerinin gerekliliklerini karşılamak üzere alınmış bir karardır.
(EC) No 738/2000 Yönetmeliğinde; Eklemli Platformlar 8428.90 GTIP numarası ile sınıflandırılmıştı. Eylül 2021’deki 68. oturumunda, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Uyumlaştırılmış Sistem Komitesi (HSC), elektrikli motorla çalışan tekerlekli bir ana ünite olan ‘Kendinden tahrikli Mafsallı Bomlu Kaldırma’ adlı ürünü sınıflandırma görüşü 8427.10 olacak şekilde onaylamış durumda. Ancak bu durumun (EC) No 738/2000 Yönetmeliğinin 5. maddesinde açıklanan ürün ile aynı özellikleri göstermesine rağmen sınıflandırma görüşü 8427.10/1’e uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Netice itibariyle; 8427.10/1 sayılı sınıflandırma görüşünün 8427 sayılı Armonize Sistem Pozisyonu ve 8427.10 alt pozisyonu açıklamasına uygun olduğu ve 8427.10/1 sayılı sınıflandırma görüşünün uluslararası düzeyde yorumlanmasında ve uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması amacıyla, (EC) No 738/2000 yönetmeliğinin Ek 5’deki maddesinin silinmesi kararı alınmıştır. Ve sonuç olarak eklemli platformların sınıflandırma kararı ile GTIP numaraları değişmiştir. Bu kararın arkasında birçok teknik hususunda olduğu aşikardır.

Eklemli Platformların 84270.10 GTIP numarası ile ithal edilmesi durumunda; ilave gümrük vergisine ek olarak gümrük kıymeti bedeli üzerinden ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulaması ve ayrıca Ticaret Bakanlığının 2023/9 nolu “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında denetime tabi olacağı aşikardır. 8428.90.90.90.00 GTIP numarasına sahip ürünler, Ticaret Bakanlığının 2023/9 Tebliği kapsamı içinde bulunmamaktadır. Ayrıca Forkliftlerin ve Personel Yükseltici Platformların üretim standartları da birbirinden farklıdır.

Platformder olarak konunun tekrar görüşülmesi adına T.C. Ticaret Bakanlığı, IPAF, kısa adı FEM olan Avrupa İstifleme Federasyonu ve Dünya Gümrük Birliği ile irtibata geçilmiştir. Konu derneğimizin yakın takibine alınmıştır.

Abdullah TUNCER
Genel Sekreter Yardımcısı