DMO – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın Mücahit Civriz’in davetlisi olarak, kendilerini makamlarında ziyaret ettik. Toplantıda Sayın Civriz ile Dünya yıllardır yapıyor, biz yeni başladık; Endüstriyel Kiralama nedir? Neleri kapsar? Kalıcı bir alt sektör olacak mı? Sorularına cevap aradık. DMO olarak, ülkemizde atıl kapasitenin kullanılması, kısa dönem işler için satınalma yerine kiralamanın tercih edilmesi konularını görüşme fırsatı bulduk.
Personel Yükseltici Platformların ülkemizdeki gelişim süreci ve dernek hakkında bilgi alıverişinde bulunduk. Personel Yükseltici Platformların DMO vasıtasıyla kiralanması konusunda bir çalışma başlatılması kararı aldık.
Sayın Civriz ayrıca Platformder olarak ana destekçisi olduğumuz, Kirala Türkiye Fuarına ’da destek vereceklerini ifade ettiler.