İstanbul Sanayi Odası tarafından 2018 yılı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı. Öte yandan, KHL tarafından da IRN 100 listesi de yayınlandı. IRN 100, endüstriyel ekipman kiralamada global aktörlerin sıralandığı bir çalışma.
Cirolarına göre ISO 500’den ilk 10 firma ve IRN 100’den ilk 5 firmayı aldığımızda, tüm sıralamada ilk 5’te 2 büyük kiralama firmasını görmekteyiz.
Bu kiralama firmalarından United Rentals 18.600 çalışanı ile yaklaşık 43,5 Milyar TL’lik ciro ile 2.sırada iken, 4.sırada yer alan Ashtead Group ise 17.166 çalışanı ile 29 Milyar TL ciroyla 2018’i kapatmış bulunmakta.
IRN 100 listesine Birleşik Krallık ’tan giren 12 firmanın 2018 toplam cirosu yaklaşık 8,9 Milyar Euro’dur. Bu cironun TL karşılığı ise 55,5 Milyar TL civarındadır.
Nüfus olarak ülkemize yakın olan Almanya’dan ise listeye 5 kiralama firması girerken, bunların 2018 yılı cirosu toplamda 11 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.Listede bulunan en enteresan veri Japonya’ya aittir diyebiliriz. Ülkemiz yüzölçümünün hemen hemen yarısı yüzölçümüne sahip Japonya’dan listeye 10 kiralama firması girmiş ve 2018 ciroları toplamda 47 Milyar TL olmuştur.
IRN 100 listesinde bulunan firmaların 2018 toplam cirosu ise 296 Milyar TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.
2018 yılında dünyada tüm Kiralama Sektörü cirosunun; 515,8 Milyar TL olarak gerçekleştiği tahmil edilmektedir. Bu cironun %57 sinin endüstriyel ekipman kiralamasından oluşması, dünyada kiralama sektörünün geldiği önemli konumu gözler önüne sermektedir.
Ülkemizde ise durumu incelediğimizde; “77.32 – Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi” Nace Kodu ile yapılan araştırmada TUİK bizlere; 2017 yılı sonu itibariyle toplam 708 firma, 3.455 çalışan ve 1.11 Milyar TL ciro bilgisini vermektedir. Bu verilere ek olarak, “43.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri” altında sınıflandırılan ve 43.99.04 (Rev.2) Nace Koduna sahip; Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) ile alakalı olarak 2017 yılı sonu itibariyle; 1.200 firma, 8.800 çalışan 1.7 Milyar TL ciro üretmiştir. Her iki nace koduna sahip kiralama firmalarının cirosu toplamda 2.81 Milyar TL ciro üretmiş durumdadır.
Ülkemizde iki nace kodu ile üretilen toplam ciro, IRN100 listesinin 35.sırasında yer alan İngiliz VPPLC firması tarafından sadece yapılmıştır. Listede 36.sırada yer alan Singapur merkezli Tat Hong firmasının cirosu ise 2 Milyar TL ‘dir.
Ülkemizde faaliyet gösteren kiralama firmaları mutlak manada kurumsal alt yapılarını güçlendirmelidirler. Kiralama firmalarının iş yaptığı çevrede, yerine getirdiği faaliyetlerde, toplumun ahlaki ve etik değerlerini dikkate alması, işletme çıkarlarının yanında, sektörün de çıkarlarını düşünerek kiralama politikalarını belirlemesi ve yürütmesi gerekmektedir.
Kiralama sektörü; bu manada, zaman geçirmeden etik kodlarını oluşturmalıdır. Çünkü, her geçen gün rekabetin arttığı bir ortamda, dünyada kiralama gelirlerinin her yıl artıyor olması; rekabetin fiyattan öte, verilen hizmetle olduğunu göstermektedir.
PLATFORMDER olarak Access 50 gördüğümüz Türk Firmalarını IRN 100 de de görmek en büyük arzumuzdur.
Abdullah TUNCER
Platformder Genel Sekreter Yardımcısı