Her geçen yıl hızla büyüyen ve kiralama sektörünün önemli bir ürün grubu olan personel yükseltici platformlar, ülkemizde kullanım alanları hala yeterince bilinememektedir. Personel Kaldırma ve İletme Platformları İşletmecileri Derneği (PLATFORMDER) olarak,  bu sektörün doğru büyüyebilmesi için, sektörün tüm paydaşlarının bilinçlendirilmesi için APA YAYINCILIK ile birlikte, yeni bir dergi olan PLATFORMDERGİ’ yi 2018 yılı ile birlikte sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. PLATFORMDERGİ, sektörün kendine özel bir dergisi olarak; işletmeci, imalatçi, distribütör, tedarikçi, yan sanayi, son kullanıcı ve operatörleri bir araya getirmesi planlanmaktadır.

PLATFORMDER, temelleri 5 yıl önce atılan bir oluşumdur. Bu oluşum 28.10.2016 tarihinde dernekleşmek için ilk adımını atarak gerekli başvurularını yapmıştır.  Sonrasında, 29 Nisan 2017 tarihinde de 1.Olağan Genel Kurulumuzu yaparak sektörümüze hizmet etmeye başladık. Yapmış olduğumuz işin önemini, genel kurulumuza katılan üyelerimizin çokluğu ve sektörün diğer paydaşlarının ilgisi göstermiştir.

Sektörümüz adına şunu gururla söyleyebilirim ki, bizler yerli ve yabancı tüm üretici firmaların sahadaki en önemli Ar&Ge’cileriyiz. Bizler, sahip olduğumuz ekipmanların tüm eksi ve artılarını sahada çalışırken gören, tespit eden ve gerektiğinde üreticiye de bilgi aktaran bir misyona sahibiz. Aslında üreticilerin arayıp, ama bir türlü sahip olamadıkları bilgi ve birikime sahibiz. İşte üstlenmiş olduğumuz bu misyonu, sektörümüzün gelişmesi için kullanmak istiyoruz. Bu işin yapılacağı tek yer ise PLATFORMDER’dir.

PLATFORMDER’in sektör adına yapacağı işler çok fazladır. Bizler bu işleri hep beraber, sektörün tüm paydaşları ile birlikte yapmak istiyoruz. Bireyselcilikten uzak, bütüncül bir yaklaşım anlayışı ile derneğimiz sektöre hizmet verecektir. Bu bağlamda; yönetim kurulumuzda her bir üyemizin bir görevi vardır. Kendi görev ve sorumlulukları dahilinde çalışmalarını yapmaktadırlar. Bu görevlerin takibi ve sonuçlanması için dernek bünyemizde profesyonel bir çalışanımız da bulunmaktadır.

Ülkemizde Personel Yükseltici Platform sektörü, 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki yapılan değişik ile birlikte hızlı bir büyüme trendine girmiş ve 2017 yılı sonu itibariyle toplamda yaklaşık 10.000 adetlik makine parkına ulaşmış bulunmaktadır. Bu adetler ile aylık yaklaşık 15 Milyon Euro ciro üreten sektör olmuştur.

Bu büyüklüğe ulaşan sektörün, ihtiyaçları da ister istemez oluşmaktadır. Bizler de dernek olarak bu ihtiyaçları bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Yaptığımız toplantılar neticesinde; Türkiye’nin en önemli fuarı olan Komatek Fuarları’nın organizatörü SADA Uzmanlık Fuarları A.Ş. ve Türkiye iş ve inşaat makineleri sektörünün en eski ve en köklü yayın kuruluşu APA Yayıncılığın işbirliği ve ortaklığı neticesinde yapılacak olan Türkiye’nin ilk ve tek, vinç ve ağır taşıma, platform, istifleme ve elleçleme makinalarını kapsayan ve 2 – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Tuzla’da birincisi yapılacak olan VIPP 2018 Fuarına destek verme kararını, tüm üyelerimiz ile birlikte almış bulunmaktayız.

Fuarımız 2 yılda bir yapılacaktır. Fuarın olmadığı yıllarda ise PLATFORMDER olarak, APA ile birlikte “PLATFORM GÜNLERİ” yapmayı planlamaktayız. Bunun için ilk adımı 2019 yılında yapacağız. 27 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Başkent Öğretmenevinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlğümüz ile birlikte PLATFORMDER SEKTÖR BULUŞMALARI – 1 başlığında “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenledik. Bu sektörümüz adına çok önemli bir faaliyetti. Üyelerimiz, Üreticilerimiz ve Öğretmenlerimiz bu çalıştaya yoğun ilgi gösterdiler. Bu çalıştay sonrası “Personel Yükseltici Platform” sektörü için eğitim modülü yazılması kararı çıktı.

Ayrıca derneğimiz bu çalıştay sonrasında 08 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Mesleki Eğitim Çalıştayı” için özel olarak davet edildi. Bu çalıştayda da MEB Müsteşarımız Doç.Dr. Sayın Yusuf Tekin ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman Nuri Gülay ile sektör talepleri üzerinde istişare etme fırsatını bulduk. Bakanlığımız, PLATFORMDER’e bu toplantılar neticesinde bazı görevler verdi. Sizlerle bu görevlerin sonuçlarını ileride paylaşacağız.

2018 yılında sektör buluşmalarının 2.sini yapmayı planlamaktayız. Bu çalıştayda ise “İMALAT” konuşulacak. Detayları sizler ile ilerideki sayılarımızda paylaşacağız. Dernek üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantılardan çıkan sonuç doğrultusunda, sektörün tüm paydaşları ile birlikte derneğimiz çatısı altında olması gerektiği sonucuna vardık. Bizlerde bu bağlamda imalat yapan veya yurt dışı markaların distribütörlüğünü yapan firmaları derneğimize üye olmaları için davet ettik. Çok olumlu dönüşler oldu. Bu durum bizleri fevkalade memnun etti.

Platformder;  gerek işletmeci, gerek imalatçı, gerekse distribütör firmalar ile, merkezinde insanın güveli bir biçimde çalışmasını sağlayan bir sektörün derneğidir. Biz ancak hep beraber güçlü olabiliriz ve ayrıca başka yapılarda, bir komite olarak varlığını sürdürmemesi gerektiğini de düşünüyoruz.

Yazımın son kısmında 2018’in, sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı ve bol kazançlar getirmesini, tehditlerin ortadan kalkıp, fırsatların önünün açıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla
Servet AYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı