İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA İŞ ORTAKLARINA KALİTELİ HİZMET VE BENZERSİZ ÇÖZÜMLER SUNAN ARTI DANIŞMANLIK, FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. UZMAN KADROSUYLA BAŞARILI İŞLERE İMZA ATAN FİRMA, SON OLARAK ŞUBAT 2020 İTİBARİYLE PROFESYONEL KORUYUCU EKİPMAN ÜRETEN SINGING ROCK MARKASININ ANA DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ. PLATFORMDERGİ OLARAK YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİNİ DİSTRİBÜTÖRÜ OLDUĞU SINGING ROCK ÜRÜNLERİ İLE DESTEKLEMEYİ HEDEFLEYEN FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜ DR.DİLEK TİRYAKİ İLE GÖRÜŞTÜK VE ARTI DANIŞMANLIK’IN ÇALIŞMALARINI KONUŞTUK.
ARTI DANIŞMANLIK HANGİ AMAÇLA, NE ZAMAN KURULDU? KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE ARTI DANIŞMANLIK’TA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI?

Artı Danışmanlık, 1997 yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitim danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu. O dönem ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin yeni yeni konuşulmaya başlandığı bir dönemdi, çok fazla talebin olmadığı ancak ihtiyacın olduğunu öngördüğümüz bir çalışma alanıydı. Özellikle halk sağlığı açısından sosyal bir ihtiyaç olarak anlamlı olduğunu düşündüğümüz bu alana yöneldik. Çalışan sağlığını korumak adına çok fazla şeyin yapılması gerektiğine olan inancımızla bu alanda hizmet vermeyi önemli bir misyon olarak benimsedik.
ARTI DANIŞMANLIK’IN HİZMET ALANLARI NELERDİR? ÇALIŞMA SİSTEMİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?
İş sağlığı güvenliği alanında 23 yıldan bu yana hizmet veren bir kuruluş olarak ülkemizdeki kurumların ihtiyacına, kültürüne uygun olarak özelleştirilmiş, aynı zamanda yasal ihtiyaçlarla uyumlu ürünler geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde yoğun olarak çalıştığımız alan olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) faaliyetlerimiz kapsamında işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği sürecinin yapılandırılması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde uzaktan eğitimler ve yine sadece iş sağlığı ve güvenliğine özgü yazılımlarla kısacası iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren hemen hemen her alanda çözümler üretiyor, bütünlüklü bir hizmet sunmaya çalışıyoruz.
TÜRKİYE’NİN KAÇ İLİNDE FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ?
7 ilde şube yapılanmamız bulunuyor. Eğitim ürünlerimiz ile faaliyetlerimizi ise tüm ülkede sürdürüyoruz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA İŞ ORTAKLARINIZA SUNDUĞUNUZ EN ÖNEMLİ AVANTAJ NEDİR?
Artı Danışmanlık olarak kendimize koyduğumuz hedef, dünyadaki iyi örnek uygulamaları ülkemizin ve kurumların kültürel yapısına uygun olarak yeniden yapılandırmak ve bu ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunmak oldu. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında birtakım ilklere imza atmak, bu alana özgü yeni kavramların geliştirilmesine öncülük etmek ise Artı olarak varoluşumuzun, yani kurumsal varlığımızın yapıtaşlarından biri… Temel ilkemiz ise; mevcut olanla yetinmemek, ileriye taşımak ve iyileştirmek adına daha çok çalışmak. Uzman kadromuz ile kalıcı ve zamana yayılmış etkisi olan, ölçülebilir sonuçları olan, işletmeye özgü, çalışanın kendi evreninden örneklemler bulacağı ürünler geliştiriyoruz. Başlangıçta, ağırlıklı olarak pratik ya da teknik uygulamalarla desteklenen çalışmalarımıza, zaman içerisinde deneyimimizi, ürünlerimizi dijital platforma taşıdık. Son 5 yıl içinde kardeş kuruluşumuz Artımetrik aracılığıyla, yine iş sağlığı ve güvenliği alanında yazılım ve uzaktan eğitim çözümleri geliştirdik. Kısacası son 5 yıl, Artı Danışmanlık olarak mevcutta sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin taçlandığı bir dönem olarak niteleyebilirim.
ARTI DANIŞMANLIK OLARAK İMZA ATTIĞINIZ İLKLERDEN BAHSEDER MİSİNİZ?
O kadar çok ilk var ki Artı Danışmanlık’ta. Etkileşimli İlkyardım Eğitimi bizim ilk ürünümüzdü ve Türkiye’de ilkyardım eğitimini Kızılay dışında yapan hiçbir kurumun olmadığı bir dönemde, 3 aylık bir kuluçka döneminden sonra tamamen interaktif eğitim yöntemleri ve yetişkin eğitimi ilkeleri ile desteklenmiş bir eğitim modülü ortaya çıkardık. Bu eğitimimiz uzun zamandan bu yana yüz binlerce çalışanla buluştu ve buluşmaya devan ediyor. Bir diğer taraftan Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi kavramı Türkiye’de ilk kez 2000’li yılların başında Artı tarafından dillendirildi. Davranışların iş kazaları ile ilişkisini irdeleyen ve güvensiz davranışların azaltılmasını hedefleyen bu eğitim projesi, sosyolog, psikolog, dilbilimi ve anlambilimi gibi alanında uzman bir ekiple uzun bir çalışma dönemi sonrasında, Artı tarafından yapılandırıldı. Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi (İletişimi) projesini – dikkat ederseniz eğitim demiyorum çünkü uzun soluklu bir proje olarak yapılandırdık – birçok büyük firmada, işletmelerde hayata geçirdik ve projenin etkinliğini, kaza ve hastalık istatistiklerindeki olumlu değişikliklerle değerlendirme, ölçme fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra, ergonomi konusunda yürüttüğümüz eğitim ve risk değerlendirme çözümlerimizle çok sayıda kurumla buluşma fırsatı bulduk.
YURTİÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ İŞ BİRLİKLERİNİ VE BU İŞBİRLİKLERİ SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?
Çok sayıda insanın hayatına dokunabilmek amacı ile özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanını ciddiye alan daha özelleşmiş yapılanmalarla temasımız, işbirliklerimiz oldu. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası gibi kurumlar üzerinden daha üst kurumsal yapılarla işbirliklerimiz var…
YÜKSEKTEN KURTARMA GEREKSİNİMİNE YÖNELİK OLARAK PROFESYONEL KORUYUCU EKİPMAN ÜRETEN SİNGİNG ROCK MARKASININ ŞUBAT 2020 İTİBARİYLE ANA DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİNİZ. BU DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI ARTI DANIŞMANLIK’A NELER KATACAK?
2005 yılından bu yana yüksekte çalışma alanında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetler sırasında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri standart olmayan kişisel koruyucu donanımların ve ekipmanların piyasada yaygın kullanımıydı. Yüksekten düşmenin dünyada ve Türkiye’de ölümlü kazaların öncelikli sebeplerinden biri olması nedeniyle eğitim faaliyetlerimizi güvenilir ürünlerle desteklemek istedik. Hali hazırda kendi eğitimlerimiz sırasında kullandığımız Singing Rock ürünlerinin distribütörlüğünü üstlendik. Bu işbirliği ile yüksekte güvenli çalışma alanında artık daha bütünlüklü bir hizmet verebiliyoruz.
PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE EĞİTİM YOĞUN BİR İLGİ GÖRDÜ. ARTI DANIŞMANLIK OLARAK SİZLER DE BU SÜREÇTE HAZIR VE KURUMA ÖZEL İÇERİK TASARIM HİZMETİ SUNUYORSUNUZ. BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARINIZ NASIL GİDİYOR?
Artı Danışmanlık grup şirketi olan ArtıMetrik Bilişim Teknolojileri firmamız ile 2015 yılından bu yana, uzaktan eğitim ve yazılım çözümleri üretiyoruz. Özellikle kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek yapılandırdığımız uzaktan eğitim çözümlerimiz, işletmelerin ister dönemsel ister kalıcı eğitim ihtiyaçlarını uzun vadede çözen ürünlere dönüştü. Pandemi döneminde ise bu hizmetlerimiz ihtiyacın en hızlı ve verimli bir şekilde çözüme ulaşmasını sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Dolayısı ile uzaktan eğitim alanında oldukça yoğun bir gündemimiz var…
ONLİNE EĞİTİMLERİNİZ HANGİ KONULARI İÇERİYOR? BU EĞİTİMLERLE NELER HEDEFLENİYOR?
Uzaktan eğitim alanında da, temel faaliyet alanımızda olduğu gibi iş sağlığı güvenliğini merkezimize alarak ürünler geliştiriyoruz. Özellikle işletmelerde çalışanların sadece işyerinde değil, genel olarak sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan konularda örneğin deprem güvenliği, uyku sağlığı, seyahat sağlığı, evde çalışma, sağlıklı beslenme, bilgi güvenliği, KVKK vb. gibi, iş sağlığı ve güvenliği şemsiyesi altında kalan diğer konularda da ürünler geliştiriyoruz. Kurumların gerek İK departmanlarının gerek İSG departmanlarının uzaktan eğitim ihtiyaçlarına bütünsel olarak yanıt verecek özel eğitim içerikleri/tasarımları yapıyoruz. Mekandan ve zamandan bağımsız olarak eğitim alabilmek bir özgürlük. Uzaktan eğitimin sağladığı bu fırsatı ise eğitimin etkinliğini artıran bir unsur olarak görüyoruz. Kendi yazılım sistemlerimizi kullanarak geliştirdiğimiz eğitimlerimizin tasarımında kullanılan interaktif unsurlar ise bu etkinliğin en önemli destekçilerinden…
PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA KAPSAMINDA SUNDUĞUNUZ HİZMETLERİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?
Yüksekte güvenli çalışma eğitimlerimiz, jenerik bir eğitim olarak değil yapılan işin niteliğine özgü olarak yapılandırılan, inşaat, enerji gibi farklı sektörlerde kullanılan ekipmanlara göre özelleşen, farklı yüksekte çalışma ve yüksekten kurtarma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan işe özgü modüllerden oluşuyor. Kritik güvenlik becerilerinin güvenli bir ortamda ‘yaşayarak ve uygulayarak’ kazandırılması için eğitimlerimizi Kocaeli Ali Kahya’da 2 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan ARTI Eğitim Meydanı’nda gerçekleştiriyoruz. Burada yüksekte çalışma ve yüksekten kurtarma, kapalı alanda çalışma ve kapalı alandan kurtarma, iskele kurma ve iskele kontrolü ve yangın söndürme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri ise Türkiye ana distribütörü olduğumuz Singing Rock ürünleri ile destekliyoruz.
ARTI DANIŞMANLIK OLARAK BU ZAMANA KADAR YER ALDIĞINIZ ÖNEMLİ PROJELER NELERDİR?
Kurum olarak birçok önemli projede yer aldık ve birçok projeye de imza attık. Özellikle bu dönem için en önemsediğimiz konulardan biri Ulusal Yeterlilik ve Mesleki Belgelendirme. Bildiğiniz gibi ülkemizde meslek kolların birçoğunda Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan çalışanların çalıştırılması kanunen yasaklandı. Dolayısı ile alanında ustalaşmış meslek erbaplarının belgelendirilmesi çok büyük önem taşıyor. Devlet tarafından sağlanan teşvikler bu süreci hızlandırma konusunda etkili oldu ancak özellikle inşaat sektöründe belgelendirilmemiş milyonlarca işçi var. Bu kapsamda üretici firmalara da sosyal sorumluluk alanında büyük bir görev düşüyor. Biz de kardeş kuruluşumuz Milimetrik ile bu alanda projeler geliştiriyor ve firmalarla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.