İstanbul Arel üniversitesi tarafından 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Sefaköy Yerleşkesinde organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyuma katıldık. Sempozyumda, Platformder Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saruhan Günaydın, Yüksekte Çalışmalarda Personel Yükseltici Platform Uygulamaları konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sayın Günaydın sunumunda, Platformder hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, Personel Yükseltici Platformların tarihsel gelişimini anlattı. Sonrasında Personel Yükseltici Platform çeşitleri ve uygulama alanları hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Programında okuyan öğrencilere detaylı bilgilendirme yaptı.

Sunumunun son kısmında, Avrupa’daki Personel Yükseltici Platform sayısı ile Türkiye’dekini karşılaştıran Sayın Günaydın; bize en yakın nüfusa sahip Almanya’da her yüz bin kişiye 60 adet platform düşerken, ülkemizde bu sayı maalesef 13 adet civarında. Bu sayıyı artırmak siz gençlerin elinde. Bu ekipmanların sadece inşaatta değil, yüksekte çalışma gerektiren her yerde kullanılmalı. Ancak sizler sahada bu bilinçle çalışırsanız başarabiliriz dedi.

Sayın Günaydın’a sunumu sonrasında Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Levent UZUNÇIBUK tarafından Teşekkür Belgesi taktim edildi.