Yeni ikincil koruma sistemi, yüksekte meydana gelecek olan çarpışma ve sıkışmayı tehlikelerini önlemek için, operatörleri uyarmak üzere tasarlanmıştır.
Makaraya bağlı bir ultrasonik sensör, koni şeklindeki acil alanı kaplar ve platform tabanının 12 ft üzerine kadar olan engelleri tespit eder. Koni içinde bir nesne belirlendiğinde alarm sesi duyulur ve nesne yaklaştıkça bip seslerinin frekansı artar. Önceden belirlenmiş güvenli mesafe ayarıyla, alarm biplerinin frekansı sabit hale gelir ve makine durur. Bir cisme doğru kasıtlı olarak daha yakın konumlandırma için bir geçersiz kılma düğmesi bulunmaktadır.
MEC’in 45 derece açılı tasarlanan kontrol kolu ise başüstü bir engele gelindiğinde makinanın ileri ve aşağı hareketini kolayca yapmasını sağlamaktadır.
Kaynak: KHL