Ana Sayfa Dergi Haberleri 2023 PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM DÜNYA KİRALAMA MARKET RAPORU

2023 PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM DÜNYA KİRALAMA MARKET RAPORU

18 views

2022 yılında hem Avrupa hem de ABD mobil yükseltici iş platformu (MEWP) kiralama pazarları salgın öncesi seviyeleri aşacak şekilde büyüdü- ancak kiralama ve kullanım oranları gibi bazı temel göstergeler henüz 2019’da görülen seviyelere dönmedi. Ducker tarafından Uluslararası Güçlendirilmiş Erişim Federasyonu (IPAF) için yapılan en son analize göre, yüksek enflasyon ve Ukrayna’da devam eden çatışma ile ilgili belirsizlik 2023-24 görünümünü gölgeliyor.

MEWP KİRALAMA PAZARI TOPARLANIYOR
IPAF 2023 Kiralama Pazarı Raporu’na göre, Avrupa MEWP kiralama pazarı, kiralama şirketlerinin filolarına yatırım yapmaları, tedarik zinciri sorunları ve bazı yeni makinelerin üreticilerden kısıtlı olarak temin edilebilmesi nedeniyle aksayan yenileme ve genişleme planlarına yetişmeleri sayesinde 3,2 milyar € toplam gelire ulaştı.

Avrupa filosu 2022 yılı sonunda yaklaşık 340.000 adet olarak gerçekleşmiştir. İncelenen Avrupa pazarlarının çoğunda hem inşaat hem de inşaat dışı sektörlerde yüksek düzeyde büyüme ve toparlanma yaşanmıştır.

Genel olarak, Avrupa MEWP kiralama pazarı %8 büyürken, İspanya (%12), Fransa (%9), Hollanda ve İtalya (her ikisi de %8) en yüksek büyüme seviyelerini göstermiş, dört İskandinav ülkesi (Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç) ise %4 büyüme göstermiştir.

İncelenen 10 Avrupa ülkesindeki toplam kiralık MEWP filo büyüklüğünün 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık 340.000 adet olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında, incelenen 10 Avrupa ülkesi arasında en güçlü büyümeyi gösteren Fransa, yaklaşık 5.000 adetlik büyümenin ardından 67.000 adedi aşarak en büyük MEWP kiralama filosuna sahip ülke konumunu korumuştur.

Büyüklük açısından ikinci sırada 62.500’e yakın birimle Alman filosu yer alırken, onu yaklaşık 60.000 birimle (düşük seviyeli erişim birimleri hariç) İngiltere filosu yakından takip etti.

Ortalama gelir birim başına 9.505 Avro’ya yükseldi ve önceki yıllarda olduğu gibi Almanya birim başına en yüksek geliri elde eden ülke oldu.

Avrupa genelinde kullanım oranı, 2021’deki keskin toparlanmanın ardından, kısmen sınırlı kullanılabilirlik ve filo genişlemesi, kısmen de yüksek talep nedeniyle %1 artarak ortalama %65’e yükseldi. İspanya’da 2021’deki yavaş toparlanmanın ardından 2022’de kullanım oranı %3 arttı.

PLATFORM KİRALAMA ORANLARI YÜKSELİŞTE
Benzeri görülmemiş Pazar talebi ve hem enflasyon hem de MEWP satın alma fiyatlarının yükselmesiyle, kiralama şirketleri çoğu Avrupa ülkesinde kira oranlarını önemli ölçüde artırmak zorunda kaldı ve bu da 2022’de ortalama %4 civarında bir artışa yol açtı.

Yalnızca İskandinav bölgesi, konsolidasyon faaliyetleri ve halihazırda şiddetli olan pazar rekabetinin artması nedeniyle zorluklar yaşadı ve bu da kira oranı artışını baskıladı.

Yatırım seviyeleri olumlu seyretti ve 2022’de 2021’e kıyasla %24 arttı. Yüksek talebe ek olarak, yatırımlar filolarını yenilemek ve daha çevreci teknolojiye geçiş yapmak isteyen kiralama şirketleri tarafından yönlendirildi. #

Üretici teslim sürelerinin önümüzdeki 12-18 ay içinde azalması beklendiğinden ve kiralama şirketleri, enflasyon ve girdi maliyeti baskılarının etkilerini dengelemek için kira fiyatlarındaki artışların etkisiyle sağlıklı talep ve gelir artışlarının devam edeceğini tahmin ettiğinden, pazar görünümleri olumlu olmaya devam ediyor.

ABD ERİŞİM EKİPMANI KİRALAMA PAZARI
Rapor, 2022’nin ABD’de de hızlı bir büyüme yılı olduğunu gösteriyor hem daha geniş ekonomi hem de inşaat faaliyetlerinin yüksek seviyelerde olmasıyla, çoğu ana gösterge pandemi öncesi seviyelere geri döndü veya hatta bunları aştı.

MEWP kiralama geliri, ülkenin hızlı pazar büyümesinin doğrudan bir sonucu olarak %15 artışla 13,6 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor seviyeye ulaştı. Toplam filo büyüklüğü genişlerken, kiralama şirketleri 2022 yılında kira oranlarını ortalama yüzde beş artırabildi.

Kullanım oranları tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %73’e yükseldi, ancak tedarik zinciri sorunları azaldığında bu oranların düşmesi bekleniyor.

Kiralama pazar değeri yıllık %15 artmıştır ve ABD’nin devam eden güçlü ekonomisi sayesinde önümüzdeki iki yıl boyunca bu yüksek seviyelerde kalması beklenmektedir. Kiralama geliri, kiralama şirketlerinin kira oranlarını artırması ve pazardaki artan talebe paralel olarak filo büyüklüğünü genişletmesi sonucunda arttı.

Talebin yüksek kalmaya devam etmesi beklenmekle birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içinde azalan talep nedeniyle gelir artışının yavaşlaması beklenmektedir.

ABD KİRALIK EKİPMAN FİLOSU TAHMİNİ
Genel olarak, ABD’nin toplam filo büyüklüğü 2022 yılı boyunca yaklaşık %10 artarak ülkenin tahmini toplam MEWP filosuna 70.000’den fazla ünite eklemiştir. ABD filosunun 2023 yılında da büyümeye devam ederek rekor büyüme yıllarını sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Mümkün olan her yerde, MEWP kiralama şirketleri, talepteki zirveler nedeniyle 2022 yılında filolarını genişletti. ABD MEWP filosundaki toplam ünite sayısının 2023 yılı sonunda yaklaşık 850.000 üniteye ulaşması beklenmektedir.

Toplam ABD filosu içinde, tüm MEWP kategorileri 2022’de benzer artışlar göstermiştir, ancak çok yönlülükleri ve dar alanlarda veya engebeli arazide kullanıma uygunlukları nedeniyle örümcek/paletli asansörler için özellikle güçlü büyüme oranları bildirilmiştir.

Örümcek asansörler ormancılık, bahçecilik, boyama ve endüstriyel temizlik alanlarında giderek daha fazla kullanılıyor. Genel filo karışımı önceki yıllarda olduğu gibi büyük ölçüde aynı kalmıştır ve önümüzdeki yıllarda da nispeten değişmeden kalması beklenmektedir.

MEWP FİLOSUNUN ELDE TUTULMASI
Devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle, ABD’de ortalama elde tutma süresi artarak yaşlanan filolarla ilgili endişeleri artırdı ve bu durumun 2023 yılında yatırım seviyelerini yüksek tutması bekleniyor.

2022 raporunda öngörüldüğü gibi, Çin’de üretilen makinelere uygulanan yüksek gümrük vergileri pazardaki bulunabilirliği kısıtladı ve satın alma fiyatı baskılarını artırdı.

MEWP tedarik maliyetlerindeki artışı ve enflasyonist baskıları telafi etmek için ABD ortalama kira oranları 2022’de %5 arttı. Çoğu şirket, yıldan yıla yüksek artışlarla müşteri ilişkilerini sürdürmenin zor olması nedeniyle daha yavaş bir hız bekliyordu.

ÇİN EKİPMAN KİRALAMA PAZARI
Rapor, önceki yıllarda olduğu gibi, 2022 yılında Çin MEWP kiralama gelirinin, öncelikle kiralama şirketi filolarının genişlemesiyle %13 oranında arttığını gösteren özel bir Çin Pazarı Odağı içermektedir.

Ancak, tekrar eden bölgesel pandemi karantinaları sırasında yetersiz talep ve hızlı filo genişlemesiyle daha da kötüleşen şiddetli pazar rekabeti nedeniyle 2022 yılında hem kiralama hem de kullanım oranları düşmüştür.

İlk çeyrekte toparlanan kiralama talebiyle birlikte, kullanımın 2023’te pandeminin zirve yaptığı dönemlerde yaşanan düşük seviyelerden tekrar yükselmesi bekleniyor.

KAYNAK: Access International Magazine