Her yeni yıla başlarken; sektörümüz için güzel temennilerde bulunmak bir darb-ı mesel haline gelmişti. Ama, 2020 yılında yaşananları şöyle bir göz önüne getirdiğimizde ise, temenniden de öte, artık daha fazla eylem içerisinde bulunmamız gerektiği durumu ortaya çıkmıştır.

Sektör olarak 2020 yılını kısaca özetlersek, işler yoğun bir şekilde devam etti, kiralama firmaları makine yatırımı fazla yapamadılar, ikinci el satışlarında artış oldu ve son kullanıcılara yönelik makine satışları bu yılda önemli artış gösterdi. Diğer taraftan ise, ulusal ve uluslararası tüm faaliyetler ya ertelendi ya da iptal edildi. Bunun içerisinde bizim tek ana destekçisi olduğumuz Kirala Türkiye (VİPPFUAR)’da bulunmaktaydı. Fuarımızı 2021 yılı içerisinde, 3-7 Kasım tarihleri arasında yapmayı planlıyoruz. Ümit ederiz o döneme kadar yeni normale dönmüş oluruz.

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ile Şubat 2021 sonuna kadar tüm derneklerin faaliyet yapmaları durduruldu. Platformder olarak planlamasını yaptığımız birçok faaliyette bu durumdan nasibini aldı maalesef. Yeni normal ile beraber ümidimiz, ertelenen projelerimizi tek tek hayata geçirmek olacaktır.

Bu arada dernek faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte ister istemez gelir kayıpları yaşamaya başladık. Şimdiye kadar herhangi bir şekilde finansal desteğe ihtiyacı olmayan derneğimizin, azami giderlerinin karşılanmasında sadece aidatlar gelir kalemi oldu. Burada yeri gelmişken 2020 yılında bizlere maddi ve manevi destek veren, aidatlarını zamanında ödeyen üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına çok teşekkür ederim.

Dergimizin 2021 yılı ilk sayısının başlığını “2021 Sektörümüz İçin Yeni Başlangıçların Yılı Olsun” şeklinde yazmak istedim. Çünkü, Pandemi ’nin atlatılması, 2021 yılında ülkelerin en önemli gündemi olacaktır. Pandeminin ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hasarları göreceğimiz ilk yılında 2021 olması bu nedenle çok önemlidir.

Salgın döneminde sektör olarak yaşadığımız sorunların başında, gerçek anlamda bir kurumsallaşma ve bunun getirdiği kurumsal hafızanın en iyimser tanımla eksikliği, daha gerçekçi tanım ile yokluğu yatmaktadır. Artık, çalışanlarını koruyan, olağanüstü durumlar için eylem faaliyeti olan, likidite yönetimini güçlendiren, tedarik zincirini dengede tutan, müşterisine yakın olan ve toplumsal hizmetlerde derinleşebilen firmaların hizmet vereceği döneme giriyoruz. Sektörümüzün bu noktada artık kendini geliştirmesi kaçınılmaz olmuştur. Devir eski dönemdeki gibi iş yapma devri değildir. Ayakta kalacak firmalar; sermayesi, firmanın sahibinden zengin olan firmalar olacaktır bundan sonra.

Kriz, salgın ve buhran dönemlerinde hükümetlerin tek başlarına karar almalarının yerine STK’ların bu sürece dahil edilmesi, toplumun beklenti ve taleplerine daha etkin cevap verilmesine katkı sağlayacaktır. STK’ların işlevsel rollerine yapılacak her katkının birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmesi aşikardır. Platformder olarak bizler, sektörümüzün gelişmesi adına her türlü katkıyı verdik vermeye de devam edeceğiz.

2021 yılında aramıza katılan Uzay Platform ve Sabir Kimya’ya hoş geldiniz diyorum. Aramızdan ayrılan üyelerimize de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Umarız her şey gönüllerince olur. Derneğimizin kapısı her zaman açıktır. Bir gün dönmek isterlerse biz burada olacağız.

Başta ülkemiz olmak üzere, üyelerimizin ve sektörümüzün bu zor günleri; hep birlikte, birbirimize destek olarak ve karşılıklı anlayış ile aşacağına inanıyor, sizlere ve tüm sevdiklerinize 2021 yılının sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.

Saygılarımla
Kenan AYDIN
Platformder Genel Sekreteri